Ερωτήσεις & απαντήσεις για φωτοβολταϊκά στις στέγες, σπίτια  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

How to install roof pv & home photovoltaic systems in Greece  
Φωτοβολταϊκά Πάνελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Φωτοβολταϊκά Νέα Παρελκόμενα
φωτοβολταικά, δεη, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ανεμογεννήτριες
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

Ερωτήσεις & απαντήσεις για φωτοβολταϊκά στις στέγες, σπίτια

Οδηγός επενδύσεων για τα φωτοβολταικά

Απαντήσεις για φωτοβολταϊκά στις στέγες, σπίτια. Δείτε προσφορές

EΩΣ και τα 400 MW υπολογίζεται ότι μπορεί να φθάσει η εγκατεστημένη ισχύς από μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στις στέγες των κτιρίων. Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες:

Σε ποιες περιοχές της χώρας και σε ποια κτίρια μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του Yπουργείου Ανάπτυξης;

Το πρόγραμμα για φωτοβολταικά σε στέγες αφορά συστήματα μέχρι 10 kW, που θα εγκατασταθούν στο δώμα, ή τη στέγη (συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αφορά όλη τη χώρα με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα νησιά.
 

Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα; Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες, που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 άτομα και μέχρι 2 εκατ. ευρώ τζίρο ετησίως), τα οποία έχουν στην κατοχή τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται.

Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες).
 

Πώς υλοποιείται η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών ή η παραχώρηση του χώρου σε ένα συνιδιοκτήτη;

Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Σε παλιά πολυκατοικία χωρίς κανονισμό πώς μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό;

Και πάλι με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν), μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του φωτοβολταϊκό σύστημα;

Oχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριέχει και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, η οποία μέχρις ότου ανοικοδομηθεί ο υπεράνω όροφος, παραμένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.

Κάποιος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;

Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν;

Για τη σύνδεση του συστήματος και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας δύο αντίστοιχες συμβάσεις, μία για την τοποθέτηση ουσιαστικά του μετρητή και μία για την πώληση της ενέργειας.

Τι ισχύει σε ό,τι αφορά τη φορολογία;

H μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο.

Ο πολίτης παραγωγός - καταναλωτής δεν θα έχει φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κ.λπ.) είτε είναι επιτηδευματίας είτε όχι.

Τι ισχύει σε σχέση με την Πολεοδομία; Τι σημαίνει έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α'Α 308) όπως κάθε φορά ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ'Α εξουσιοδότησή του. Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ποιο είναι το κόστος;

Oλα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο kW που είναι περίπου τα 5.000 ευρώ ανά kW (με καλή έρευνα αγοράς μπορεί να περιοριστεί στα 4.000 ευρώ ανά kW). Το μόνο που δεν περιλαμβάνεται είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από δολιοφθορά κ.λπ. Στις πλείστες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των 10 ετών.

Δε

Τι γίνεται με τον μετρητή της ΔΕΗ;

Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για την παραγόμενη από την εγκατάσταση ενέργεια και την προς διάθεση. Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, και δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ.

Πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός της αξίας του πωλούμενου ρεύματος με τον λογαριασμό κατανάλωσης της ΔΕΗ;

Το αντίτιμο πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο, μειούμενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασμό της ΔΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του συστήματος. Αν κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστημα θα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον διαχειριστή και θα κατανέμονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

Υπάρχουν εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα υπάρχει βάση με τα στοιχεία του τεχνικού κόσμου που ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά. Η ένταξη στη βάση θα γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, σε κάθε όμως περίπτωση η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην ελεύθερη αγορά.

Υπάρχει επάρκεια συστημάτων στην αγορά;

Δραστηριοποιούνται γύρω στις 200 εταιρίες. Σημαντικό είναι ότι υλοποιούνται και 5 ελληνικές παραγωγικές μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής πανέλων 200 MW.

Υπάρχει επιχορήγηση;

Oχι. Η τιμή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο (55 ευρώ ανά KWh) είναι πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασίας φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, κ.λπ.

 

 Δείτε παραδείγματα διασυνδεδεμένων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων εδώ

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

σπιτια φωτοβολταικα συστηματα,ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΕΓΕΣ, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οροφής, σε στεγες κατοικιών, ταράτσας, κεραμοσκεπής, κεραμιδια, στέγης Ερωτήσεις & απαντήσεις για φωτοβολταϊκά στις στέγες, σπίτια

Φωτοβολταικά προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτάσεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα. Οικονομικές λύσεις για κάθε ανάγκη

 

 

Φωτοβολταϊκά ΔΕΗ

Φωτοβολταικά σε στέγες

 

Σημαντικά κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστημάτων σε φωτοβολταικά και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρά οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστημάτων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικά γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστάσια

Πολύ μεγάλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγοράς στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλάσιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορά τιμής σε κάποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφοράς
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγράφως μέσω email ή φάξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργάσιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λάβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της κάθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορά στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικά

Κατάλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services

 

 

ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΕΓΕΣ, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οροφής, κατοικιών, ταράτσας, κεραμοσκεπής,

σπιτια φωτοβολταικα συστηματα,ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΕΓΕΣ, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οροφής, σε στεγες κατοικιών, ταράτσας, κεραμοσκεπής, κεραμιδια, στέγης Ερωτήσεις & απαντήσεις για φωτοβολταϊκά στις στέγες, σπίτια κεραμίδια, στέγης,,
φωτοβολταικό,  
σπιτια φωτοβολταικα συστηματα, ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΕΓΕΣ, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οροφής, σε στεγες κατοικιών, ταράτσας, κεραμοσκεπής, κεραμιδια, στέγης Ερωτήσεις & απαντήσεις για φωτοβολταϊκά στις στέγες, σπίτια Πώληση ηλιακού ρεύματος στη ΔΕΗ, GRID TIED, PHOTOVOLTAIC TIE SYSTEM,ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΕΓΕΣ, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οροφής, κατοικιών, ταράτσας, κεραμοσκεπής, κεραμιδια, στέγης,
φωτοβολταικό,