εταιριες φωτοβολταικών,φωτοβολταικά, εταιρείες στην ελλάδα, χονδρική πωληση, αντιπροσωπείες, σέρβις,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

Photovoltaics companies Greece, Ελληνικές εταιρίες φωτοβολταϊκών, ηλιακά πάνελς, ηλιακοί καθρέπτες, συλλέκτες, συσσωρευτές, πλάκες, για τον ήλιο, φωτοβολταικά, ανεμογεννήτρια, inverter, φωτοβολταικό, photovoltaic in Greece, company, εταιρείες,  
Φωτοβολταϊκά Πάνελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Φωτοβολταϊκά Νέα Παρελκόμενα
φωτοβολταικά, δεη, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ανεμογεννήτριες
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

Κάτι & Φωτοβολταϊκά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ. ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΕΔΩ

 

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

 

Γ. ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Για να ξεκινήσει κανείς σωστά, θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του χώρου από τεχνική άποψη και από δυνατότητα αδειοδότησης.
Θα πρέπει για τον λόγο αυτό να συντάξει ένα κατάλληλο τοπογραφικό.
Πρέπει έπειτα να συστήσει εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής. Δεν είναι απαραίτητο από την ΡΑΕ, αλλά όταν εγκριθεί για χρηματοδότηση από τον Αν. Νόμο θα ζητηθεί. Καλύτερα λοιπόν, για να μην αναγκασθεί να γυρίσει μετέπειτα στην ΡΑΕ για τροποποίηση, τροποποιήσεις για Αν. Νόμο κλπ, να γίνει από την αρχή.
Θα πρέπει να κάνει ενδελεχή έρευνα αγοράς για εξοπλισμό και προμηθευτή.
Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα τεκμηρίωσης κάλυψης ποσού ίσου με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Φυσικά, να αποφασίσει τον τρόπο και την δυνατότητα χρηματοδότησης όλης της πορείας του έργου. Να διαπραγματευθεί με τράπεζες αν χρειάζεται κλπ.
Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ
Πριν την επιλογή του χώρου θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και αξιολόγηση των πιο κάτω παραμέτρων-αφού βέβαια πριν έχει γίνει τοπογραφικό και αποτύπωση οικοπέδου σε χάρτες από τοπογράφο:
Δ1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Ο προσανατολισμός. Το ιδανικό θα ήταν η μεγαλύτερη διάσταση να έχει νότιο προσανατολισμό.
2. Κλίση εδάφους(ιδανικό αν ήταν εντελώς επίπεδο)
3. Αν υπάρχουν στο οικόπεδο κάποιες ανωμαλίες εδάφους όπως βράχια-ρέματα κλπ
4. Αν έχει δένδρα. Αυτά πρέπει να κοπούν. ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ;;; ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ!!
5. Υπάρχουν κοντά η μέσα στο οικόπεδο εμπόδια-κτίσματα κλπ που να δημιουργούν σκίαση;; Δηλαδή στην πορεία του ήλιου από Ανατολή προς Δύση υπάρχουν εμπόδια;; Αν ναι να καταγραφεί σε ποια έκταση και για πόσες ώρες ημερησίως!
6. Ποια η προβλεπόμενη μέγιστη απόδοση ανάλογα με την περιοχή ανά kw φωτοβολταϊκού;
7. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για διαφοροποίηση μικροκλίματος στην περιοχή;; πχ ομίχλες - υγρασία - πολλές βροχοπτώσεις κλπ;;
6
8. Δυσκολία πρόσβασης στο οικόπεδο-κατάσταση δρόμου-απόσταση από κοντινό κεντρικό δρόμο-πλάτος οδών πρόσβασης κλπ. Επιδεινώνεται η κατάσταση δρόμων τον χειμώνα;;
9. ΣΚΙΑΣΕΙΣ :Πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν σκιάσεις από γειτονικά κτίρια ,δένδρα κλπ η προοπτική να γίνει κάποιο κτίριο και να σκιάζει. Πρέπει δηλαδή στην πορεία του ήλιου από την Ανατολή έως την Δύση να μην παρεμβάλλονται εμπόδια.
10. Το σχήμα-ιδανικό θα ήταν να είναι το δυνατόν πιο ορθογώνιο.
Δ2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ
Πρέπει να ελέγχεται κατόπιν προφορικής συνεννόησης με ΔΕΗ η/και αυτοψίας στην περιοχή του ενδιαφερόμενου.
1.Πόση η απόσταση του δικτύου χαμηλής τάσης από το οικόπεδο.
2.Πόση η απόσταση του δικτύου μέσης τάσης από το οικόπεδο.
3.Πόση η απόσταση του κοντινότερου υποσταθμού της ΔΕΗ (υψηλή-μέση τάση) από το οικόπεδο ;;
4.Είναι το οικόπεδο στην «άκρη» του δικτύου Μέσης Τάσης;;
5.Ποιά η γενικότερη κατανομή φορτίων στην περιοχή;;
6.Ποιά η άποψη της ΔΕΗ για την περιοχή εγκατάστασης;;
7.Ποιά τα φορτία από Ανανεώσιμες Πηγές στη περιοχή;;
Δ3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.Γνωματεύσεις από διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν αναφερθεί σε άλλο φυλλάδιο) δηλ Τοπικές Υπηρεσίες Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων-Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων-Εφορία Νεωτέρων Μνημείων-ΟΤΕ-ΕΟΤ κλπ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2.Βεβαίωση Νομαρχίας η άλλης τοπικής υπηρεσίας, ότι το οικόπεδο δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (NATURA-RAMSAR ΚΛΠ) η σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους η σε παραδοσιακό οικισμό)
3.Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι το οικόπεδο δεν βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (αν ναι απαιτείται γνωμάτευση του αρμοδίου ρυθμιστικού).
4.Βεβαίωση αρμοδίας υπηρεσίας της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (δ/νση Γεωργίας) ότι το οικόπεδο δεν αποτελείται από γη «υψηλής απόδοσης» και ότι δεν προέρχεται από αναδασμό
7
5.Για εγκατάσταση σε στέγη κτιρίων απαιτείται άδεια από πολεοδομία (ενημέρωση φακέλου-υπέρβαση ύψους-στατική επάρκεια κλπ)
6.Ελεγχος αν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης-ΖΟΕ κλπ(ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
7.Το οικόπεδο πρέπει ελεγχθεί να είναι άρτιο και αυτοτελές.(θα απαιτηθεί θεώρηση πολεοδομίας η οικοδομική άδεια για κτίσμα οικίσκο ελέγχου κλπ)
Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ε1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΕΗ ΚΛΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Θα πρέπει να υπάρχει από τοπογράφο για χρήση και σε άλλες μετέπειτα υπηρεσίες ένα τοπογραφικό κλίμακας 1:500 η άλλης κατάλληλης κλίμακας, με ακριβή θέση οικοπέδου, προσανατολισμό, κλίσεις με αποτυπωμένα τυχόν κτίσματα, δίκτυα ΔΕΗ, οικίσκο κλπ, καθώς και ένα οδοιπορικό (οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:10.000 η άλλη κατάλληλη κλίμακα).
• Το τοπογραφικό θα δοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ε2.ΓΙΑ ΡΑΕ-ΦΑΚΕΛΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(φ/β με ισχύ μικρότερη από 150 kw) η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(ισχύς μεγαλύτερη από 150 kW)
Πλέον του τοπογραφικού (Α) πιο πάνω,και:
• Χάρτες προσδιορισμού της ακριβούς θέσης εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής με προσανατολισμό.
• Οι χάρτες αυτοί πρέπει να είναι σε κλίμακα 1:50.000 και 1:5.000 της Γ.Υ.Σ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή(.jpg αρχείο με περίγραμμα γηπέδου σε συντεταγμένες κορυφών ΕΓΣΑ-87).
• Οι συντεταγμένες του πολυγώνου του γηπέδου του σταθμού που θα αποτυπώνονται επί των χαρτών Γ.Υ.Σ. υποβάλλονται σε πίνακα(EXCEL) και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(ΕΓΣΑ) ‘87»
• Η μορφή των αρχείων αποτύπωσης είναι κατά σειρά προτίμησης SHAPEFILE(*.SHP), η GEOMEDIA ACCESS (*.MDB) η MAPINFO(*.MIF),η AUTOCAD (*.DWG).
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΒ ΕΩΣ 150 KW
8
1.Πρίν την υποβολή αίτησης-φακέλου θα πρέπει να έχει αποφασισθεί το εταιρικό σχήμα και η μορφή εταιρείας. Θα πρέπει να έχει γίνει η σύσταση εταιρείας. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αναφέρει σαν σκοπό μεταξύ των άλλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
2.Πρίν την υποβολή θα πρέπει να έχει γίνει η επιλογή προμηθευτή εξοπλισμού και να υπάρχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και στοιχεία
3.Το οικόπεδο πρέπει να ανήκει σε κυριότητα η να έχει παραχωρηθεί σε χρήση 20 ετών και πάνω με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ .Πρέπει να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και το ακίνητο να είναι εγγεγραμμένο στο υποθηκοφυλάκιο, να έχει δηλ νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι δυνατόν να υποβληθεί και γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Προτείνω από συμβολαιογράφο για μεγαλύτερη εγκυρότητα, αφού άλλωστε για μίσθωση πάνω από 12 έτη είναι κάτι υποχρεωτικό.
4.Θα πρέπει να υπάρχει από τοπογράφο για χρήση και σε άλλες μετέπειτα υπηρεσίες, ένα τοπογραφικό κλίμακας 1:500 η παρόμοιας κλίμακας, με ακριβή θέση οικοπέδου και οδοιπορικό με αποτυπωμένα τυχόν κτίσματα, δίκτυα ΔΕΗ κλπ προσανατολισμό κλπ
Σε χάρτες στρατού Γ.Υ.Σ 1:5000 και 1:50000 αποτυπωμένα τα όρια σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87 του γηπέδου εγκατάστασης με προσανατολισμό. Επίσης οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:10.000.Τα σχέδια και οι χάρτες σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή
5.Πρίν την έναρξη διαδικασίας θα πρέπει να γίνει έρευνα με τοπικές υπηρεσίες για τυχόν χρήσεις γής-χαρακτηρισμό δασική ,δασώδης η μη έκταση, με ΔΕΗ για δυνατότητα και τρόπο σύνδεσης με δίκτυο, με ΟΤΑ για συναίνεση η μη ύπαρξη αντίρρησης.
Ανάλογα αν κάπου κοντά υπάρχει αρχαιολογικός χώρος κλπ, καλό θα ήταν να γίνει επαφή με αρμοδία τοπική υπηρεσία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΝ Ο ΧΩΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ(ΠΧ NATURA, RAMSAR ΚΛΠ) ,ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Η ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΛΠ
ΣΤ1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΡΑΕ
1.Καταστατικό σύστασης εταιρείας η δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
2.Μισθωτήριο οικοπέδου (μακροχρόνια μίσθωση η ιδιοκτησία)-τίτλοι ιδιοκτησίας
3.Ακριβής θέση έργου-διοικητική υπαγωγή-νόμιμος εκπρόσωπος – αφμ – έδρα διεύθυνση mail fax κλπ. Στοιχεία προσώπου που θα ορισθεί σαν αντίκλητος με αφμ του κλπ
4.επωνυμια εταιρείας-έδρα διεύθυνση τηλ fax mail ΑΦΜ
5.τοπογραφικό και χάρτες όπως πιο πάνω(στην παράγραφο Α4)
9
6.Υπ Δήλωση Ν 1599/86 ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση του είναι αληθή.
ΣΤ2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαιτούνται τα εξής στοιχεία :
1.Επωνυμία εταιρίας(διεύθυνση-νόμιμος εκπρόσωπος κλπ)
2.Εγκατεστημένη ισχύς
3.Διοικητική υπαγωγή της θέσης του έργου
4.Ακριβής θέση εγκατάστασης(τοπογραφικά και χάρτες που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην παράγραφο Α4)
5.είδος εγκατάστασης
6.Στοιχεία από τεχνικοοικονομική μελέτη (τεχνική περιγραφή-περιγραφή συνοδών έργων-έργων διασύνδεσης δικτύου - εμβαδόν πανελς - ύψος τους-οικονομικά στοιχεία -χρονοπρογραμματισμός έργου)
7.Φωτογραφική τεκμηρίωση χώρου εγκατάστασης
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
Κατά την εκπόνηση μελέτης(ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ), συνήθως προχωράμε με συνεργασία του επενδυτή και κυρίου του έργου, σε εξασφάλιση κάποιων εγκρίσεων που θεωρητικά είναι εύκολο να εκδοθούν, όπως εφορία αρχαιοτήτων, χαρακτηρισμό οδών πρόσβασης κλπ ώστε να τεκμηριώνουμε ωριμότητα του έργου.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΩΣΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ)
Συγκεκριμένα:
1.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Γνωμοδότηση ,συνοδευόμενη από χάρτη πρωτοτύπως θεωρημένο από την υπηρεσία. Βεβαίωση μη ύπαρξης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
2.ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από δήμο η κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος της
3.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(εάν απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις)
10
• Βεβαίωση για τους ισχύοντες όρους δόμησης στο τοπογραφικό χάρτη του έργου (κλίμακας 1 προς 2000)
• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ την ΔΕΗ ΚΑΙ τον ΟΤΕ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΟΥΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΗΦΘΕΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΛΗΦΘΕΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΡΑΕ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤ3.ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
1.Την στιγμή αυτή η μόνη πηγή οικονομικής ενίσχυσης είναι ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ.
2.Για την ενεργοποίηση και εφαρμογή όμως του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εκκρεμεί η έκδοση σημαντικών Υπουργικών Αποφάσεων.
3.Εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης που θα καθορίζει τα ακριβή ποσοστά επιχορήγησης ανά περιοχή.
Εκκρεμεί απόφαση για επιλέξιμες δαπάνες για την περίπτωση αγοράς οικοπέδου και για ενίσχυση εξόδων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
4.Το κόστος για τις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ επιχορηγείται με το ίδιο ποσοστό όπως και η υπόλοιπη επένδυση
5.Η αγορά οικοπέδου επιχορηγείται για αξία έως το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, δηλαδή ότι για να επιδοτηθούν οι δαπάνες, πρέπει να έχει υποβληθεί ο φάκελος στο ΥΠΕΘΟ και να έχει ληφθεί έγγραφο για την κατ αρχήν επιλεξιμότητα. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει και την άδεια παραγωγής η την εξαίρεση από την ΡΑΕ. Η ΡΑΕ ζητά το οικόπεδο να είναι στην ιδιοκτησία του αιτούντος παραγωγού δηλ να έχει αγορασθεί πριν. Είναι πιθανό να λυθεί το ζήτημα αυτό με τις αποφάσεις εφαρμογής του Αν. Νόμου
6.Οι αμοιβές συμβούλων, μελετών κλπ για αδειοδότηση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ επιλέξιμες δηλ δεν επιχορηγούνται για τέτοιες επενδύσεις.
7.Για επένδυση πάνω από 200.000 €,απαιτείται ο αιτών να έχει νομική μορφή(εμπορική επιχείρηση).Επειδή λοιπόν ο αιτών πρέπει να έχει στην κατοχή του και άδεια από ΡΑΕ η εξαίρεση από αυτήν, αναφέρθηκε πιο πάνω ότι πρέπει να συσταθεί εταιρεία πριν την υποβολή φακέλου στη ΡΑΕ.
11
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Για να ξεκινήσει κάποιος ,πρέπει κατ αρχήν να εξετασθεί προσεκτικά η καταλληλότητα του χώρου για εγκατάσταση, να υπάρχει αρτιότητα και να γίνει από τοπογράφο ένα τοπογραφικό 1: 500 η άλλη κατάλληλη κλίμακα όπου να φαίνεται η θέση με ακρίβεια, ένα οδοιπορικό, μια αποτύπωση τυχόν κτισμάτων, γύρω οικοπέδων με τυχόν κτίσματα, δικτύου ΔΕΗ, προσανατολισμό κλπ, σε χάρτη ΓΥΣ 1:5000 να αποτυπωθούν τα όρια του γηπέδου(πολυγώνου εγκατάστασης) σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87(όλα τα τοπογραφικά και χάρτες σε έντυπη και ψηφιακή μορφή), έπειτα να γίνει η σύσταση της εταιρείας, να αποκτήσει το νομικό πρόσωπο το δικαίωμα μακροχρόνιας χρήσης του γηπέδου και να επιλεγεί ο προμηθευτής ώστε να γνωρίζουμε τεχνικά στοιχεία, διαστάσεις, εγχειρίδια κλπ
Πριν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησης και μετά την ανάθεση, υπογραφή συμφωνητικού και πληρωμή προκαταβολής στο γραφείο μας, γίνεται επίσκεψη στο οικόπεδο και διερεύνηση σε μερικές υπηρεσίες ως προς καταλληλότητα για τελική αδειοδότηση.
Ζ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 150 KW-ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕ
Ζ1.ΓΕΝΙΚΑ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.Πρίν την υποβολή αίτησης-φακέλου θα πρέπει να έχει αποφασισθεί το εταιρικό σχήμα και η μορφή εταιρείας. Θα πρέπει να έχει γίνει η σύσταση εταιρείας. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αναφέρει σαν σκοπό μεταξύ των άλλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
2.Πρίν την σύνταξη και υποβολή φακέλου, θα πρέπει να έχει γίνει η επιλογή προμηθευτή εξοπλισμού και να υπάρχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία, εγχειρίδια, πιστοποιητικά ποιότητας κλπ
3.Το οικόπεδο πρέπει να ανήκει σε κυριότητα η να έχει παραχωρηθεί σε χρήση 20 ετών και πάνω με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που υποβάλλει την αίτηση. Πρέπει να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και να είναι εγγεγραμμένο στο υποθηκοφυλάκιο, να έχει δηλ νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι δυνατόν να υποβληθεί και γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Προτείνω από συμβολαιογράφο για μεγαλύτερη εγκυρότητα, αφού άλλωστε για μίσθωση πάνω από 12 έτη νομίζω είναι υποχρεωτικό.
12
4.Θα πρέπει να υπάρχει από τοπογράφο για χρήση και σε άλλες μετέπειτα υπηρεσίες κλπ ένα τοπογραφικό με ακριβή θέση οικοπέδου και οδοιπορικό με αποτυπωμένα τυχόν κτίσματα, δίκτυα ΔΕΗ κλπ προσανατολισμό κλπ
Σε χάρτες στρατού Γ.Υ.Σ 1:5000 και 1:50000 αποτυπωμένα τα όρια σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87 του οικοπέδου, του πολυγώνου δηλαδή εγκατάστασης ένδειξη προσανατολισμού. Τα σχέδια και οι χάρτες απαιτούνται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Τοπογραφικό και χάρτες θα χρειασθούν και για πολεοδομία ΔΕΗ κλπ υπηρεσίες.
5.Πρίν την έναρξη διαδικασίας θα πρέπει να γίνει έρευνα με τοπικές υπηρεσίες για τυχόν χρήσεις γης-χαρακτηρισμό δασική ,δασώδης η μη έκταση, με ΔΕΗ για δυνατότητα και τρόπο σύνδεσης με δίκτυο με Ο.Τ.Α για συναίνεση η μη ύπαρξη αντίρρησης.
Ανάλογα ,αν κάπου κοντά υπάρχει αρχαιολογικός χώρος κλπ, καλό θα ήταν να γίνει επαφή με αρμοδία τοπική υπηρεσία.
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΕΑΝ Ο ΧΩΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΧ NATURA, RAMSAR κλπ),ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Η ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΛΠ
Ζ2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Καταστατικό σύστασης εταιρείας με τροποποιήσεις-ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ,ΔΣ ΚΛΠ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ Α.Ε.-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
2.Μισθωτήριο οικοπέδου(μακροχρόνια μίσθωση η ιδιοκτησίας)
3.Διεύθυνση-τηλέφωνο-fax-mail της εταιρείας
4.Ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία προσώπου που ορίζεται σαν αντίκλητος (διεύθυνση-τηλέφωνα-fax-mail)
5.Εαν πρόκειται για Α.Ε στοιχεία μετόχων και ΑΦΜ τους.
6.ΑΦΜ και ΔΟΥ εταιρείας
7.Περιγραφή άλλων τυχόν δραστηριοτήτων της εταιρείας
8.Θέση ανέγερσης έργου-δήμος διαμέρισμα Νομός κλπ
9.Για Α.Ε τα ονόματα μελών Δ.Σ. και τα ΑΦΜ τους
10.Τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού-Εγχειρίδια-Πιστοποιητικά
11.Στοιχεία για τυχόν άλλες άδειες παραγωγής η αιτήσεις για άδειες παραγωγής.
12.Μία υπ δήλωση ότι σε περίπτωση χορήγησης αδείας παραγωγής θα τηρεί τις απαιτήσεις άρθρου 30 Ν2773/99
13.Στοιχεία δανείου-βεβαίωση τράπεζας για το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον και όρους δανείου(επιτόκιο-διάρκεια-περίοδο χάριτος-διασφαλίσεις κλπ)
14.Οργανωτική και διοικητική δομή εταιρείας-συμμετοχές και δεσμοί σε άλλες εταιρείες
15.Πρόσφατες λογιστικές καταστάσεις με αποτελέσματα χρήσης-ισολογισμούς τελευταίας τριετίας-εκθέσεις πεπραγμένων-εκθέσεις ελέγχου και πιστοποιητικά από ορκωτούς ελεγκτές
13
16.Περιγραφή δραστηριοτήτων της εταιρείας/προφίλ η εάν είναι νεοσύστατη προφίλ των εταίρων και δηλώσεις (Ε1-Ε3-Ε9) τριών ετών για εταίρους
17. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση στη ΡΑΕ είναι να αποδεικνύεται η πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος φορέα. Πρέπει να μπορεί να αποδείξει δυνατότητα κάλυψης ιδίας συμμετοχής ύψους 20% του συνολικού κόστους(για Αν Νόμο είναι 25%).Στοιχεία ισολογισμού της εταιρείας με δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας τριετίας, βεβαιώσεις εταίρων για μέσο υπόλοιπο εξαμήνου τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις υπολοίπου λογαριασμών 2 μέρες πριν την υποβολή αίτησης, βεβαιώσεις για κατοχή ομολόγων, μετοχών κλπ όπως και Ε9 για ακίνητα συνοδευόμενα από εκτίμηση αξίας τους και διάφορα άλλα στοιχεία κατά την κρίση μας που να τεκμηριώνουν οικονομική δυνατότητα, καλό είναι να διασφαλισθούν πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας.
18.Φάκελος Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
19.Υπ Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή
20.Απόδειξη κατάθεσης σε λογαριασμό της ΡΑΕ τoυ προβλεπόμενου παραβόλου. Πληρωμή τέλους καταβολής στη ΡΑΕ (Tράπεζα ΑLPHA, αρ.λογ.358-002 002 002 392). Σαν αιτιολογία κατάθεσης να γραφτεί “ΦΟΡΕΑΣ». Το ποσό της κατάθεσης είναι: =88,04 ευρώ/MW
21. Σε χάρτες στρατού ΓΥΣ 1:5000 και 1:50000 αποτυπωμένα τα όρια σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87 του γηπέδου εγκατάστασης με προσανατολισμό. Τα σχέδια και οι χάρτες σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
22. Φωτογραφίες της περιοχής του έργου από μέσα από το γήπεδο και προς τις 4 διευθύνσεις και από έξω από το χώρο εγκατάστασης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στη ΡΑΕ μαζί με τον φάκελο για άδεια παραγωγής κατατίθεται πλέον και ο φάκελος Π.Π.Ε. (περιβαλλοντικά 1η φάση)
Ζ3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαιτούνται τα εξής στοιχεία :
1.Επωνυμία εταιρίας (διεύθυνση-νόμιμος εκπρόσωπος κλπ)
2.Εγκατεστημένη ισχύς
3.Διοικητική υπαγωγή της θέσης του έργου
4.Ακριβής θέση εγκατάστασης(τοπογραφικά και χάρτες που αναφέρθηκαν πιο πάνω)
5.Είδος εγκατάστασης
6.Στοιχεία από τεχνικοοικονομική μελέτη (τεχνική περιγραφή-περιγραφή συνοδών έργων-έργων διασύνδεσης δικτύου-εμβαδόν πανελς-ύψος τους-οικονομικά στοιχεία-χρονοπρογραμματισμός έργου)
14
7.Φωτογραφική τεκμηρίωση χώρου εγκατάστασης
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
Κατά την εκπόνηση μελέτης (ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ), συνήθως προχωράμε με συνεργασία του επενδυτή και κυρίου του έργου, σε εξασφάλιση κάποιων εγκρίσεων που θεωρητικά είναι εύκολο να εκδοθούν, όπως εφορία αρχαιοτήτων, χαρακτηρισμό οδών πρόσβασης κλπ ώστε να τεκμηριώνουμε ωριμότητα του έργου.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΩΣΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ)
Συγκεκριμένα:
1.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Γνωμοδότηση ,συνοδευόμενη από χάρτη πρωτοτύπως θεωρημένο από την υπηρεσία. Βεβαίωση μη ύπαρξης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
2.ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από δήμο η κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος της
3.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (εάν απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις)
• Βεβαίωση για τους ισχύοντες όρους δόμησης στο τοπογραφικό χάρτη του έργου (κλίμακας 1 προς 2000)
• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΤΕ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΟΥΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ)
1. Υποβάλλεται άμεσα στη ΡΑΕ ο φάκελός για την αίτηση για άδεια παραγωγής
2. Αν για κάποια αίτηση υπάρχει έγγραφο από κάποια από τις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν στη συνέχεια για την άδεια εγκατάστασης με το οποίο εκφράζεται η θετική άποψη της για το έργο.. Για το λόγο αυτό, αντίγραφο της τεχνικής προμελέτης και των χαρτών θα πρέπει να σταλούν σε κάποια από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιοχή, π.χ. Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, από την οποία θα ζητούμε την άποψή της για το έργο. Άλλες υπηρεσίες η οποίες μπορούν να γνωμοδοτήσουν είναι:
15
Η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Η Εφορία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
Η πολεοδομία της περιοχής (για όρους δόμησης)
Το Δασαρχείο για χαρακτηρισμό της περιοχής
Το ΓΕΕΘΑ
Ο ΕΟΤ
Ποιο εύκολο και γρήγορο είναι η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων. Χρειαζόμαστε μόνο μία εκ των παραπάνω γνωμοδοτήσεων τουλάχιστον και όχι όλες (αν και αν έχουμε περισσότερες είναι καλύτερα)
3. Συζητάμε και ζητάμε από το Δήμο να μας δώσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση του έργου. Το βέλτιστο θα ήταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση όμως και η απόφαση του Δημάρχου θα ήταν καταλυτική. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να πάρουμε απόφαση από το τοπικό συμβούλιο, αν αυτό είναι δυνατό.
4. Άμεσα, την επόμενη της υποβολής της αίτησης στη ΡΑΕ, δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Το κείμενο που θα δημοσιευτεί δίνεται στη συνέχεια. Απόκομμα (ή φωτοτυπία) των εφημερίδων στο οποίο να φαίνεται η δημοσίευση, ο τίτλος της εφημερίδας και η ημερομηνία, να γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ 12 μέρες περίπου μετά τη δημοσίευση (ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Αδειών για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Υπ.Απ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951, ΦΕΚ 1498Β'-8/12/2000), η εταιρεία ………… υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την υπ.αριθμ. ……….. αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος …. MW στη θέση ……….. του Δήμου …………… , Ν………………………..
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας,
Η.ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ανάλογα με τα έργα υποδομής (χωματουργικά-διαμορφώσεις οικοπέδου κλπ) που θα χρειασθούν, τον εξοπλισμό που θα επιλεγεί κλπ ,το τι άλλες συνοδευτικές εγκαταστάσεις(αυτοματισμούς κλπ) επιθυμεί να κατασκευάσει, διαμορφώνεται το κόστος.
Το κόστος αυτό ανά εγκατεστημένο kW αυξάνει για τα μικρότερα συστήματα και είναι μικρότερο για τα πιο μεγάλα.
Περίπου κανείς μπορεί να υπολογίζει από δαπάνη από 5.500 έως 7.000 €/kW.
16
Θ.ΑΠΟΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η απόδοση και η παραγόμενη ενέργεια ,εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες ,όπως :
• Την γεωγραφική θέση και τις μετεωρολογικές συνθήκες
• Το συγκεκριμένο οικόπεδο (αναφέρθηκε πιο πάνω).
• Το συγκεκριμένο σύστημα (εννοούμε φβ πλαίσια – αντιστροφείς – καλώδια - σωστή χωροθέτηση - λοιπά εξαρτήματα κλπ)
• Την θερμοκρασία περιβάλλοντος
• Την ηλικία του εξοπλισμού(έτη λειτουργίας
Ενδεικτικά ,επειδή προς επενδυτές πάντα είμαι συντηρητικός, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα παραγωγής στην μεν Βόρεια Ελλάδα 1200 kwh/kW ετησίως, στην Κεντρική Ελλάδα 1300 και στην Νότια 1400 kWh//kW ετησίως

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Βήματα για επιλογή φωτοβολταικού σταθμού, φωτοβολταικών, επενδύσεις

Επένδυση στην ηλιακή ενέργεια, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Πρώτα Βήματα για επιλογή φωτοβολταικού σταθμού, αιολικών πάρκων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναλυτικές πληροφορίες και online αγορές: φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης, αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, Βήματα για επιλογή φωτοβολταικού σταθμού ηλιακοί συλλέκτες, συσσωρευτές, ηλιακοί φορτιστές. Τα πάντα για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
 

Φωτοβολταικά προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτάσεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα. Οικονομικές λύσεις για κάθε ανάγκη

 

 

Φωτοβολταϊκά ΔΕΗ

Φωτοβολταικά σε στέγες

 

Σημαντικά κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστημάτων σε φωτοβολταικά και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρά οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστημάτων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικά γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστάσια

Πολύ μεγάλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγοράς στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλάσιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορά τιμής σε κάποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφοράς
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγράφως μέσω email ή φάξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργάσιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λάβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της κάθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορά στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικά

Κατάλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services