εταιριες φωτοβολταικών,φωτοβολταικά, εταιρείες στην ελλάδα, χονδρική πωληση, αντιπροσωπείες, σέρβις,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

Photovoltaics companies Greece, Ελληνικές εταιρίες φωτοβολταϊκών, ηλιακά πάνελς, ηλιακοί καθρέπτες, συλλέκτες, συσσωρευτές, πλάκες, για τον ήλιο, φωτοβολταικά, ανεμογεννήτρια, inverter, φωτοβολταικό, photovoltaic in Greece, company, εταιρείες,  
Φωτοβολταϊκά Πάνελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Φωτοβολταϊκά Νέα Παρελκόμενα
φωτοβολταικά, δεη, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ανεμογεννήτριες
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

Αναπτυξιακός Νόμος & Φωτοβολταϊκά

Επιδοτηση φωτοβολταικών παρκων και σταθμών πλέον δεν υφιστανται...

επιδότηση μόνο σε αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα

για προϋφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ. ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΕΔΩ

 

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

 

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ με «μια ματιά».

 

Ο Αναπτυξιακός για επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων με επιδότηση

δεν υφίσταται πλέον

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ( Παλαιά άρθρα)


Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που ασκούν ή που πρόκειται
να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία υπάγεται στον πρωτογενή, δευτερογενή,
τριτογενή τομέα, καθώς και στον τομέα του τουρισμού και πρόκειται να υλοποιήσει επενδυτικό
σχέδιο που ανήκει στις 2 κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που αναφέρονται παρακάτω.


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Λήψη επιχορήγησης: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης.
Λήψη επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο
τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων leasing για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου η
μέγιστη διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.
Φορολογική απαλλαγή: Αφορά την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη
διανεμόμενων κερδών από τις δραστηριοτήτες της επιχείρησης με υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ή
απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω leasing για την πρώτη 10ετία από την επένδυση.
Τα ποσοστά της χρηματοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, τον
τόπο επένδυσης, το μέγεθος της επιχείρησης κλπ.
Σε γενικές γραμμές η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 30 έως 60%, όπως παρακάτω:
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Β Γ
Κατηγορία 1 20% 30% 40%
Κατηγορία 2 15% 25% 35%
􀂃 Στις Μεσαίες επιχειρήσεις δίδεται επιπλέον ενίσχυση έως 10%
􀂃 Στις Μικρές επιχειρήσεις δίδεται επιπλέον ενίσχυση έως 20% - Ανάλυση στο τέλος
􀂃 Σε Νέες μικρές επιχειρήσεις μελλοντικά θα χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες λειτουργίας 5 ετών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Χρηματοδοτούνται τα επιχειρηματικά σχέδια που ανήκουν σε μία από τις δύο παρακάτω κατηγορίες :


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
• Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων – Μετατροπή παραδοσιακών σε ξενοδοχεία κλπ., Συνεδριακά
κέντρα – Κέντρα Θαλασσοθεραπείας – Τουρισμός Υγείας κλπ.
• Μεταφορικές επιχειρήσεις – Logistics – Αποθηκευτικοί χώροι - Ιδρυση Parking – Επιχείρηση
Παραγωγής Ηλεκτρισμού - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
• Ευρυζωνικές υπηρεσίες – Ανάπτυξη λογισμικού – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
• Νέα προιόντα προηγμένης τεχνολογίας – Ανάπτυξη Καινοτομιών
• Συστήματα αυτοματοποίησης – μηχανογράφησης
• Επιχειρηματικά σχέδια 5 ετών στην μεταποίηση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
• Επιχειρήσεις Μεταποίησης - Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες ( ΚΑΔ 16 – 34 )
• Τυποποίηση, συσκευασία, συντήρηση Γεωργικών προιόντων
• Βιοκαύσιμα – Θερμοκήπια – Βιολογικές καλλιέργειες
• Ιδρυση - Επέκταση Ξενοδοχείων 3 *
Πλήρης ανάλυση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ανά τομέα δραστηριότητας ακολουθεί.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ
Αθήνα – Θεσ/νίκη
( πλήν των ΒΙ.ΠΕ και
των νησιών )
Θεσσαλία – Νοτιο Αιγαίο – Ιόνια –
Κρήτη – Κεντρική, Δυτική Μακεδονία -
Στερεά Ελλάδα καθώς και οι ΒΙ.ΠΕ, και
τα νησιά Αττικής και Θεσ/νίκης.
Ανατολ.Μακεδονία – Θράκη –
Ηπειρος – Βορειο Αιγαίο – Δυτική
Ελλάδα – Πελοπόννησος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ενισχύονται ενδεικτικά οι παρακάτω δαπάνες για αγορά παγίων στοιχείων :
􀂃 Κατασκευή, Επέκταση, Εκσυγχρονισμός Κτιριακών εγκαταστάσεων
􀂃 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλπ.
􀂃 Αγορά βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και πάγιου εξοπλισμού από μονάδα που έχει παύσει να
λειτουργεί.
􀂃 Εξοπλισμός καινούργιος κάθε είδους ( μηχανήματα κλπ. )
􀂃 Αγορά φορτηγών αυτοκινήτων – Συστήματα πληροφορικής
􀂃 Αυλες δαπάνες ( Μελέτες, Ερευνες αγοράς, Σύστημα Διαχ.Ποιότητας, Διαχείριση έργου κλπ. )
􀂃 Αγορά οικοπέδων ( μέχρι 10% του προυπολογισμού - ΜΟΝΟ για μικρές επιχειρήσεις )
􀂃 Δαπάνες μεταφοράς – εγκατάστασης – και εκπαίδευσης για εξοπλισμό
Πλήρης ανάλυση των επιλέξιμων και μη δαπανών ακολουθεί.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι ανά κατηγορία επιχείρησης

Mεγάλες επιχειρήσεις: 500.000,00 ΕΥΡΩ - Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000,00 ΕΥΡΩ
Μικρές επιχειρήσεις: 150.000,00 ΕΥΡΩ - Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000,00 ΕΥΡΩ.
 

Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα ιδία κεφάλαια που
ορίζονται είτε ως καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο (για τις υπό ίδρυση) είτε ως αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου (για τις υφιστάμενες), θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό 25%.
Το υπολειπόμενο ποσοστό (πλην ιδίας συμμετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται με τραπεζικό
δανεισμό.
Η Ύπαρξη της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει να τεκμηριώνεται.
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με αναλυτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου, της
βιωσιμότητας του, και της τεκμηρίωσης της επιλεξιμότητάς του.


Στάδια : Υποβολή μελέτης
Αξιολόγηση από Αξιολογητές - Γνωμοδοτική επιτροπή
Εγκριση ( 4 - 6 μήνες από την υποβολή )
Υλοποίηση ( 2 έτη με πιθανότητα παράτασης άλλων 2 ετών )
Αναφορές – Ελεγχοι - Ολοκλήρωση.
Η πραγματοποίηση των επενδυτικών δαπανών είναι δυνατόν να αρχίσει αμέσως μετά την
χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας ( 5 ημέρες μετά την υποβολή του φακέλλου )
Καταβολή Επιχορήγησης
Σε δύο ( 2 ) ισόποσες δόσεις, με την υλοποίηση του 50% και με την ολοκλήρωση της επένδυσης
αντίστοιχα.
Μπορεί να ληφθεί προκαταβολή μέγιστου ποσοστού 50% με καταβολή ισόποσης εγγυητικής
επιστολής προσαυξημένη κατά 10 % από Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, ηλιακή,
υδροηλεκτρική, γεωθερμική και τη βιομάζα, επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
Δευτερογενής
Τομέας Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες
υποδομές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους.
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον
δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία
τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου
και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του ήταν τουλάχιστον
κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερης κατηγορίας
των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον
με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης.
Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη
λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση
του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο
αστέρων (2*)..
Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με
την προσθήκη νέων κοινοχρήστων χώρων, νέων χρήσεων επί των κοινοχρήστων χώρων, πισίνων και
αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄
τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης.
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων
(campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά
σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α').
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θαλασσοθεραπείας.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας..
Τομέας Τουρισμού
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισμού.
Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών
αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός
Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις
του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και
πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης στεγασμένων ή/
και ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 30
θέσεων.
Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για την
δημιουργία εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή
υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου.
Επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας
και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά θα οριστούν με
την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2(β) του παρόντος άρθρου.
Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού που
εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο ΟΤΑ, Περιφερειών κλπ. ή άλλης
γεωγραφικής περιοχής με επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία
βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή.
 

Τριτογενής Τομέας


Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού.
Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής,
μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά
σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων.
Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή/και υψηλής
τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων.
Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε
απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως ορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους,
των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος
και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού.
Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή
ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας.
Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά
τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και
από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας.
Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή
μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας.
Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγή
διαδικασία.
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην
παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών.
Επενδυτικά σχέδια για την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών
και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για την δημιουργία
επέκταση ή/και ανάπτυξη στον χώρο του βιομηχανοστάσιου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της
εφοδιαστικής αλυσίδας.


Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος
Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων
υλών και λοιπών υλικών από αυτά.


ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
 

Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος
Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για
τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των μεταποιητικών και μεταλλευτικών
επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού κόστους 3.000.000 ΕΥΡΩ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού
ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό
και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των
εργαζομένων, με ένα ή περισσότερους από τους επόμενους στόχους:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.
2. Παραγωγή και προώθηση Επώνυμων Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών.
3. Καθετοποίηση παραγωγής / Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων / υπηρεσιών ή
συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.
4. Παραγωγή προϊόντων ή/ και υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων
βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.
5. Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.
6. Παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών από την σύμπραξη μη ομοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από
διαφορετικούς κλάδους) με στόχο την παραγωγή σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων
προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
Επενδυτικά σχέδια σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία
πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών
ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτά
θα οριστούν με την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.
Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή
προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά θα
οριστούν με την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.


Πρωτογενής Τομέας
Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών
επιχειρήσεων ημι-εσταυλισμένου τύπου και αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης
τεχνολογίας, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή Υπουργική απόφαση της παρ. 2(α) του παρόντος άρθρου.
Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά
σχέδια λατόμευσης, αξιοποίησης μαρμάρων με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και
επεξεργασίας.
Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια.
Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στην Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων
Οικονομικής Δραστηριότητας (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.).
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα, επενδυτικά σχέδια
παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας.
Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος.
 

Δευτερογενής Τομέας
Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή/και τυποποίηση προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή/και
προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) που γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται
σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα, πλην
εκείνων για τα οποία απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 2(α) του
παρόντος άρθρου.
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*), πρώην Β΄ τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού που
διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και υπηρεσίες
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας.
 

Τομέας Τουρισμού
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της
χώρας.
Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές
βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού
σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργικών, κεντρικών αγορών και σφαγείων
που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω
φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για
χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων.
Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων
αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.
Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με
το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης, σε
άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου.
Τριτογενής Τομέας
Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές μονές, Αγίου Όρους κλπ. για την ανέγερση και εκσυγχρονισμό
ξενώνων ή για τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και τια την ανέγερση, επέκταση,
εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων
και χειροτεχνίας.
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις
1. την δημιουργία νέας μονάδας
2. την επέκταση της υπάρχουσας μονάδας
3. την διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα
4. την θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας
ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κ.Παλαμά 6-8 , 111 41 Αθήνα, Τηλ. 210 - 82.56.865-6, Fax. 210 - 82.15.392, www.plegma.gr
ISO 9001:2000 CERTIFIED
Reg. No: 288279 QM
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
1 Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντα χώρου.
2 Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα
αυτή έχει παύσει την λειτουργία της , αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή και αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί .
3 Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., Β.Ι.Π.Α. και
ΒΙΟ.Π.Α.) και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων.
4 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής
μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένου των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
6 Δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων
μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
7 Δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις
που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ., Ε.Τ.Β.Α.. λοιπές Β.Ε.ΠΕ..
8 Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά
καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού
και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
9 Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
10 Κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση
εξοπλισμού, προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή την συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αίθουσες
κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
11 Δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου μεταφοράς του θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, προκειμένου μόνο για τις
επενδύσεις παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.
12 Δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ή συμπαραγωγής.
13 Δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης που αφορούν σε δρόμους , στοές, φρέατα και κεκλιμένα
προσπέλασης και περιχάραξης, προκειμένου για μεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης
βιομηχανικών ορυκτών.
14 Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.
15 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και την κίνηση
τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες
και απομακρυσμένες περιοχές.
16 Δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
17 Δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
18 Δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα
τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς καταχώρησης της εφεύρεσης για μια 5ετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται
επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευση της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιο εκείνου των τελών.
19 Δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων
υλών και λοιπών υλικών από αυτά.
20 Δαπάνες που συνδέονται για τη μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
21 Δαπάνες μελετών και τις δαπάνες συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που αφορούν οργάνωση διοίκησης,
αναδιοργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών
αγοράς, εκπόνησης μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και συγκριτικών μελετών επιδόσεων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1 Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς
τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημόσιο, τον ΕΟΤ, την Ελληνικά Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε., τις ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές ΒΕΠΕ (ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ
και ΒΙΟ.Π.Α.), την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σωματεία ή ιδρύματα,
καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων.
2 Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκμισθωθεί από το
Δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η μίσθωση έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει
παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης ή μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7.
3 Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο
φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών
4 Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γηπέδων
γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
5 Η πραγματοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό.
 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
1 Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων.
2 Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
3 Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
4 Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης
5 Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ή
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας
της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας
6 Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη
7 Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
8 Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς να συνεπάγονται την
επέκταση, την αλλαγή στο προϊόν ή τη μέθοδο παραγωγής μίας υφιστάμενης εγκατάστασης.
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Α Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β.
Β Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), τους Νομούς
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς
της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας),
τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς)
καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας,
Βοιωτίας, Ευρυτανίας).
Γ Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας,
Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου,
Σάμου), τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας) καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ & ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
Κατηγορία επένδυσης Α Β Γ
Κατηγορία 1Η 20% 30% 40%
Κατηγορία 2η 15% 25% 35%
Φορολογική απαλλαγή
Κατηγορία επένδυσης Α Β Γ
Κατηγορία 1Η 60% 100% 100%
Κατηγορία 2η 50% 100% 100%
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της
είναι μικρότερος από 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
 

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός
της είναι μικρότερος από 10.000.000,00 ΕΥΡΩ. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.
 

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος είναι μικρότερος από 50.000.000,00
ΕΥΡΩ, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43.000.000,00 ΕΥΡΩ. Τηρεί το κριτήριο της
ανεξαρτησίας.


ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από
50.000.000,00 ΕΥΡΩ, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000,00 ΕΥΡΩ.
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Δεν συμμετέχει σε αυτήν μια άλλη επιχείρηση, η οποία είναι μη μικρομεσαία (σύμφωνα με το ορισμό αυτής), σε
ποσοστό που ξεπερνάει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου.
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ για ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. Για τις παρακάτω περιπτώσεις ( 1, 2, 3 ) παρέχονται επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης σε πολύ
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1. Παρέχονται πρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης 10 % για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις
μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα περιοχής υλοποίησης για τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:
Του πρωτογενή τομέα .
• «σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία
πραγματοποιούνται από αγροτικούς συνεταιρισμούς»,
• τυποποίησης, συσκευασίας, ή συντήρησης γεωργικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας μη προερχόμενα
από μεταποιητική δραστηριότητα
• «γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών
επιχειρήσεων».
Του δευτερογενή τομέα
• στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και στην ανακύκλωση με μεταποιητική δραστηριότητα,
• «παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας» πλην των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής
ηλεκτρισμού από ηλιακή και αιολική ενέργεια
• αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος
Του τριτογενή τομέα.
• «δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών, και παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών
επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών»,

• «δημιουργίας εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, ανάπτυξης τεχνολογιών και
βιομηχανικών σχεδίων»,
• παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας
• δημιουργίας εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων,
δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων.
• «δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης και παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης»
• « ίδρυσης δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων»
2. Ποσοστά ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή ενέργεια.( Φωτοβολταικά ) σε όλη την Ελλάδα.
Περιοχή σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο
Κατηγορία Επιχείρησης
Α Β Γ
Μεγάλες 20 30 40
Μεσαίες 30 40 40
Μικρές και Πολύ Μικρές 40 40 40
Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν συνολικά για τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια.
3. Ποσοστά ενίσχυσης για εγκατάσταση σε Βιομηχανικές Περιοχές
Παρέχονται για όλα τα επενδυτικά σχέδια ποσοστά ενίσχυσης 10% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 20%
στις μικρές επιχειρήσεις εφόσον υλοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές ( Β.Ε.Π.Ε.)
των νομών της Επικράτειας πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών των νομών της Αττικής
και Θεσσαλονίκης για τις οποίες το επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 5% για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση της μεταφοράς της υφιστάμενης δραστηριότητας τους από τα
υπόλοιπα τμήματα του ιδίου νομού στην Β.Ε.Π.Ε.
Β. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο Α, παρέχονται
πρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με την περιοχή που θα γίνει η επένδυση.
( Όπως Αναλυτικός πίνακας που ακολουθεί )
Στην έννοια των διακριτών τμημάτων ανήκουν οι ορεινές ζώνες με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, τα
μικρά νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων.
ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β΄ΖΩΝΗ /25-30) ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β΄ΖΩΝΗ /25-30) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Γ΄ΖΩΝΗ / 35-40) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Β΄ΖΩΝΗ/ 25-30)
ΝΟΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 19% ΘΕΣΠΡΩΤ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 19% ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 7% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 15%
ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 18% ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 15% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 7% 13% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9%
ΧΑΛΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14% ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 19% ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 13%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 4% 8%
ΕΠ.ΛΑΓΚΑΔΑ 3% 6% ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΑΡΤΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΨ.>800Μ. 4% 8% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 16% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 15%
Α’ ΖΩΝΗ ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 2% 3%
ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 19% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Β΄ΖΩΝΗ 25-30) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ ΑΙΓΑΙΟΥ (Γ΄ΖΩΝΗ / 35-40) Ορισμός των ΜΜΕ ΕΕ L 124 της 20.5.2003
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 7% 14% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 6% 12%
ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 19% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 4% 7% ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 17% ΧΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 16% Εργαζόμενοι: λιγότεροι από 10
ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 6% 12% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 6% 11% Ετήσιος Κύκλος Εργασιών: όχι άνω των 2 εκ.ευρώ
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20% ΚΕΦΑΛΛΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 19% ΣΑΜΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 16%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 7% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 6% 11% ΜΙΚΡΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Β΄ΖΩΝΗ /25-30) ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 15% Εργαζόμενοι: λιγότεροι από 50
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 6% 13% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 10% ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ (Β΄ΖΩΝΗ/25-30 - Α΄ΖΩΝΗ / 15-20) Ετήσιος Κύκλος Εργασιών: όχι άνω των 10 εκ.ευρώ
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 4% 8% ΑΤΤΙΚΗΣ Νησιά <5000κατ 7% 13%
ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β΄ΖΩΝΗ / 25-30) Β΄ΖΩΝΗ Νησιά >5000κατ 4% 8% ΜΕΣΑΙΕΣ
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 17% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14% ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠ.ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 3% 5% Εργαζόμενοι: λιγότεροι από 250
ΕΥΡΥΤΑΝΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 19% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9% Α΄ΖΩΝΗ ΥΨ.>800Μ. 4% 7% Ετήσιος Κύκλος Εργασιών: όχι άνω των 50 εκ.ευρώ
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 7% 14% ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 6% 12% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 1% 2% ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού όχι άνω των
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 3% 7% 43 εκ.ευρώ.
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 17% ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ(Γ΄ΖΩΝΗ/35-40)
ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9% ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 8% 17% ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9% ΕΒΡΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ΄ΖΩΝΗ / 35-40) ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20%
ΗΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 17% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Γ΄ΖΩΝΗ / 35-40) ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 6% 12% ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 4% 7% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20%
ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 1% 2% ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9% ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 6% 11% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20%
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 8% 16% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 3% 6% ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 11% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 4% 7% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 10% 20%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 1% 2%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Β΄ΖΩΝΗ / 25-30) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14%
ΚΥΚΛΑΔΩ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 4% 9% Οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης δεν παρέχονται στα μεγάλα επενδ.σχέδια άνω των 50 εκ.ευρώ
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 5% 9% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 7% 14%
ΔΩΔΕΚΑΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜ 9% 18% ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 4% 9% Οι προσαυξήσεις για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ενιαία.
ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 4% 8%
ΥΠ.ΝΟΜΟΣ 7% 13% Διακριτά Τμήματα: (1) Ορεινές ζώνες άνω των 800 μέτρων (2)Μικρά νησιά κάτω των 5.000κατοίκων

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Επιδοτήσεις, φωτοβολταικών, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, επιδοτηση, υποβολή φακελου στον αναπτυξιακό νόμο

Επένδυση στην ηλιακή ενέργεια, και τα φωτοβολταϊκά συστήματα,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, επιδοτηση, υποβολή φακελου στον αναπτυξιακό νόμο, επενδύσεις, αιολικών πάρκων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναλυτικές πληροφορίες και online αγορές: φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (solar cells), αντιστροφείς τάσης, αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής ενέργειας, ηλιακοί συλλέκτες, συσσωρευτές, ηλιακοί φορτιστές. Τα πάντα για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, επιδοτηση, υποβολή φακελου στον αναπτυξιακό νόμο
 

Φωτοβολταικά προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτάσεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα. Οικονομικές λύσεις για κάθε ανάγκη

 

 

Φωτοβολταϊκά ΔΕΗ

Φωτοβολταικά σε στέγες

 

Σημαντικά κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστημάτων σε φωτοβολταικά και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρά οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστημάτων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικά με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικά γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστάσια

Πολύ μεγάλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγοράς στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλάσιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορά τιμής σε κάποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφοράς
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγράφως μέσω email ή φάξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργάσιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λάβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορά αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της κάθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορά στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικά

Κατάλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services