εταιριες φωτοβολταικών,φωτοβολταικά, εταιρείες στην ελλάδα, χονδρική πωληση, αντιπροσωπείες, σέρβις,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

Photovoltaics companies Greece, Ελληνικές εταιρίες φωτοβολταϊκών, ηλιακά πάνελς, ηλιακοί καθρέπτες, συλλέκτες, συσσωρευτές, πλάκες, για τον ήλιο, φωτοβολταικά, ανεμογεννήτρια, inverter, φωτοβολταικό, photovoltaic in Greece, company, εταιρείες,  
Φωτοβολταϊκα Πανελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικα Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Φωτοβολταϊκά Νέα Παρελκόμενα
φωτοβολταικά, δεη, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ανεμογεννήτριες
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Εγκαταστασεις Φωτοβολταϊκών στα νησιά - Φωτοβολταικά σε στέγες

 

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

Δείτε τις προσφορές μας σε φωτοβολταϊκά σε στέγες

 

ΔΕΗ / Φωτοβολταϊκά

ΔΕΗ / Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταικά Στέγες

Φωτοβολταικά Στέγες

Προσφορές Φ/Β

Προσφορές Φ/Β

Φωτοβολταικά πλαίσια

Φωτοβολταικά πλαίσια

 

Φωτοβολταικά σε στέγες και σε όλα τα νησιά & την Κρήτη

 


5KW Solar Energy Power Plus 185wp
5KW Solar Energy Power Plus 185wp

 

5kw με φωτοβολταικα

13800.00 ευρώ


5KW Solar Energy Power Plus 230wp
5KW Solar Energy Power Plus 230wp

 

5kw με φωτοβολταικα

13990.00 ευρώ


10KW Solar Energy Power Plus 185wp
10KW Solar Energy Power Plus 185wp

 

10kw με φωτοβολταικα

25800.00 ευρώ

 

 


10KW Solar Energy Power Plus 230wp
10KW Solar Energy Power Plus 230wp

 

10kw με φωτοβολταικα

25990.00 ευρώ


10KW Solar Energy Power Plus 270wp
10KW Solar Energy Power Plus 270wp

 

10kw με φωτοβολταικα

26990.00 ευρώ

 

 

 Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ στα κτήρια διευρύνεται, επιτρέποντας έτσι την εγκατάσταση των συστημάτων όχι μόνο στις στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτηρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης. Δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Συμπληρωματικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) παρακάτω

Η εν λόγω απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ σε κτηριακές εγκαταστάσεις», συμπληρώνει το Ειδικό Πρόγραμμα, ούτως ώστε να δοθεί κίνητρο για την υλοποίηση μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτήρια, που θα έχουν έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.ά.

Όπως τονίζεται, το Πρόγραμμα ισχύει για όλη την επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp.

Για την υλοποίηση εγκαταστάσεων στα νησιά, που εντάσσονται ειδικά στο Ειδικό Πρόγραμμα, καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

Τα σχετικά στοιχεία των αιτήσεων και των εγκαταστάσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δικτύων ως κορεσμένων ή μη αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο των Διαχειριστών Δικτύου και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

Δείτε προσφορές και τιμές φωτοβολταϊκών σταθμών και συστηματων σε σπίτια ή οικόπεδα

 

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες

διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής” (ΦΕΚ Α΄85) άρθρα 5 παρ. 8 και 9.

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13

της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των

Οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

4. Τον ν.3661/2008 “Μέτρα για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων και

άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως ισχύει.

5. Τον ν.1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως

ισχύει.

6. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 12323/ΓΓ175/09 “Ειδικό

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ σε κτιριακές

εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων” (ΦΕΚ Β’

1079/4.06.2009).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

και τα Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Α’ 98),

8. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας,

Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 “Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ.

381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και

Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α΄ 168)” σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 “Συγχώνευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

2

των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και

Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α΄ 19) και το π.δ. 122/2004

Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού” (ΦΕΚ Α΄ 85),

9. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ

Α’ 214), του π.δ. 189/2009 “Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των

Υπουργείων” (ΦΕΚ Α’ 221), του π.δ. 24/2010 “Ανακαθορισμός των

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009” (ΦΕΚ Α’

56), και της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου

Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’ 2234)

10. Την υπ΄αριθμ. 331/2010 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τροποποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 12323/ΓΓ175/09 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’

1079/04.06.2009), με την οποία καθορίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ μέχρι 10kWp, σε κτιριακές εγκαταστάσεις ως

ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Το πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή

ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη

κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και

σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11,

του ν. 1577/85, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως

αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της

παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Το Πρόγραμμα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος

ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και

την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp.”

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες

και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές

3

επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο

εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν

επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην

κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το

δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει

διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από

συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.”

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης, προσκομίζονται από τον κύριο

του φωτοβολταϊκού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τα προβλεπόμενα

στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης « Έγκριση ειδικών

όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και

οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς.»(ΦΕΚ …), υπογράφεται η

Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ως

Διαχειριστή του Δικτύου, και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των

έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από

την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.”

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγγραφη

γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης και κάθε

απαιτούμενο δικαιολογητικό κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του

άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου

περιοχών και σε οικισμούς.»(ΦΕΚ …),

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως

εξής:

“2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αναρτά στο

δικτυακό της τόπο στοιχεία που αφορούν το σύνολο της ισχύος που αντιστοιχεί

στα αιτήματα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα,

την ήδη συμβασιοποιημένη ισχύ, καθώς και του χαρακτηρισμού των τοπικών

δικτύων διανομής νησιών ή νησιωτικών συμπλεγμάτων ως κορεσμένα ή μη. Με

την απόφαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του

ν.3468/2006, όπως ισχύει, διαπιστώνεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για

τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ειδικά για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται

στο Ειδικό Πρόγραμμα αυτό. ”

4

7. Το άρθρο 2 του Παραρτήματος “Σύμβαση Συμψηφισμού” τροποποιείται ως εξής:

“Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του

Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του

Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και του Κώδικα Μη ΔιασυνδεδεμένωνΝησιών,

όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή σχετική

κείμενη νομοθεσία.”

8. Το άρθρο 3 του Παραρτήματος “Σύμβαση Συμψηφισμού” τροποποιείται ως εξής:

Το φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί

σύμφωνα με τον ν.3468/2006 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 αυτού,

τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

και ιδίως το Κεφάλαιο 19 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τον Κώδικα

Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την Υπουργική Απόφαση ”Όροι εγκατάστασης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και

στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ B’1079/4.06.2009)) και τη λοιπή σχετική κείμενη

νομοθεσία.”

9. Στο άρθρο 6 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» προστίθεται εδάφιο

ως εξής:

«Ειδικότερα για τη μέτρηση της ενεργού ενέργειας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - ΑΠΕ

που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτίρια και

εγκαθίστανται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, έως την έγκριση του Κώδικα

Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι ως άνω

διατάξεις».

10. Οι λοιποί όροι του Προγράμματος παραμένουν ως έχουν, όπως προβλέπονται

στην Υπουργική Απόφαση που τροποποιείται με την παρούσα (ΦΕΚ Β’ 1079).

Άρθρο 2

1. Κάθε αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας, διάταξη καταργείται.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Οικονομικών

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ - Νομοσχέδιο για τα φωτοβολταικα

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ


 

ΦΩΤΟΒΟΛΑΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ - ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

φωτοβολταικα στην Κρητη, Χανια, Ηρακλειο, Λασιθι, Ρεθυμνο, νησια,  - Νομοσχέδιο για τα φωτοβολταικα: Επιδοτήσεις, φωτοβολταικών

φωτοβολταικα στην Κρητη, Χανια, Ηρακλειο, Λασιθι, Ρεθυμνο, νησια, , Νομοσχέδιο 2010 για τα φωτοβολταικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

φωτοβολταικα στην Κρητη, Χανια, Ηρακλειο, Λασιθι, Ρεθυμνο, νησια, : επενδύσεις φωτοβολταικών, πώληση στην ΔΕΗ, φωτοβολταικα σε στέγη ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ατα ηλιακής ενέργειας, ηλιακοί συλλέκτες, συσσωρευτές, ηλιακοί φορτιστές. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  επενδύσεις ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ φωτοβολταικών, πώληση στην ΔΕΗ, φωτοβολταικα σε στέγηΤα παντα για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, επιδοτηση, υποβολή φακελου στον αναπτυξιακό νόμο, φωτοβολταικα στην Κρητη, Χανια, Ηρακλειο, Λασιθι, Ρεθυμνο, νησια, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
 

Φωτοβολταικα προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτασεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικα συστήματα. Οικονομικές λύσεις για καθε αναγκη

 

 

Φωτοβολταϊκα ΔΕΗ

Φωτοβολταικα σε στέγες

 

Σημαντικα κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστηματων σε φωτοβολταικα και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρα οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστηματων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικα με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διαφορες περιοχές της Ελλαδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικα γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστασια

Πολύ μεγαλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγορας στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλασιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορα τιμής σε καποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφορας
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγραφως μέσω email ή φαξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργασιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λαβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορα αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της καθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορα στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικα

Καταλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services