EEEEE,   E, CE E, E, ,EEE݁E  
     

EEE EE

EEEEE@EEEEE݁E!!

Photovoltaics companies Greece, ŁE݁E EEE E DE, E E, E݁E, ݁E ܁EE EEށEE EE, E, inverter, EE, photovoltaic in Greece, company, ,  
EEEE/span> ߁E- Inverter E݁EցEE ցE݁EE DELE/span>
EEEށE EށE C@ ށE EE EE ݁E/span> EE@
EE, E , EE></a>
</td>
</tr>
</table>
<div style='height: 8px; background-image: url(images/solar-shadow.gif);'>
	<img alt='Shadow' src='images/solar-shadow.gif' style='display: block;' />
</div><table cellpadding='0' cellspacing='0' class='content-area' style='width: 995px;'>
	<tr>
		<td valign='top' class='content-area-left'>
		<div class='left-heading' style=݁E/span> E

E݁E/span>

-

 

 E/span>]     

EE EEEEE

 

REE E@DEE E EE/span>

EE EEށEEށEEE ܁E D ݁E EE E߁E ܁EEE EEʁEEEE/span>

E

1 E E... -

 

1 EE3468/2006 (' 129) EE F EE E 1 EEES E 2 EE3 ށE

2. E߁EEE߁EE E EEEEށEށE E... -, E EEE EEE EEE E E E.

3. ρEHE EE EE... -, E E߁E2009/28/ (EEL, 140/2009), ES EE E2020 ށE

E E E EEE... - EEE EE E20%.

E E EށE EEE... - EEE ށE EE 40%. ́EEEE ܁EEE EEʁEEEEEށEE EE E(3) EDEE E ESE EEEEEF E߁EEFEEE EEE ENE EE EEEE EE EEEE... - EE E ߁E EEX, ܁ES ESE EEE S E EEEE E 2009/28/.

E E E EEE... - EE EE E EE EF EE 20%.

E E E EEE... - EE EE E݁E EE 10%.

2

ށEށE E ... - .....

1.   E 1 EE3 EE3468/2006 E ށE

1. EE ށE E... - EE.... EE EEEEށE ށE (...) E E EE

E HEE܁EE

E E EE EE܁EE


 

E EE/span> E ܁EEE Espan lang="el">EEE/span> ʁEspan lang="el">E/span>EEspan lang="el">E/span>EE EށEE ݁E EEE/font>

EE E/span> EEE DEE/span>EE EEEE E

EEEE Espan lang="el">E/span>EE/span>EE EE ݁E NEE E/font>

E ߁E (20) EEE݁E E E

EEEESE(15) EEEE E

E... EE E... EEE . LEEEEEE @

EE E EE ށEE݁EEENEEEE

E EDE EEށEE ߁E (20) EEE/font>

E EE߁E E݁E EEEE

EE EE EEށE

E@ EEE E݁EE NEEE݁E E߁E EE.

E EEE EE NEEEEEEE... EEEEEE EEށE߁EE... - E߁E ܁EEE EEʁEEEEEށE

3.     E(7) EE 3 EE3 EE3468/2006, E
ށE

) EE E NEE, E @ @ E EEEEE, EEEEE @ @EE E EE EE E EEE E E ... E EE(E EE 1 ESE EE.

4.     E 4 EE3 EE3468/2006, E E, E ށE
4. ށEށE E... - EE.....
EEEEEEE߁E SE(25) EEE EE @
EDEEE EE ܁EE SE(30) EDEE
EE E, E ށE E @
E, EFEށEEEFEE .... EEbr> EESE(30) EEEEEES:

E EE EEE E EEEEށE ܁E E EEEE EE.

E EE EEEE߁EE D E EE EE ܁EEEEEEE EEEEEE E EEށE E , EEE EEEE @ E܁EE EE݁EEESE (30) EEE E... E E ށEEE @ E EE݁EEEEE E ... E ށE 5   E 5 EE3 E E3468/2006, E E, E ށE

5. ӁE EEEEEE EE 3, EE߁E E ށE E ށEށE E... - ..... EE @ EEEEE EEE..., EE E EE

... EEEEEEEEEEށE E SE (60) EEEEE ށEE E EEE EEEEEEEE EE 1 EE3 EE5, EE E܁EEE@EE ܁E E EE E ܁EEEEE܁EE ߁E (20) EEE EE EEEEEEEE EEEE E߁E EEEEE EE ݁E E... E EEEEEE EEEE E ߁EE... - E߁E ܁EEE EE ʁEEEEEށE

EEEEEEEށEށE ށE:

E EE EF E EEEށEE ށE ށE EC E E ߁E, F EE݁E E(10%) NEE E EE , EE E EE EE܁EEEE EEE E EE, E E EEEEE 8 EEEE E EE EE EC EE EE EށEE EEE. ρED ݁EEES EEE EE E EEE EEEEE E݁EE E@ ߁E. ρEE݁EE E@ ߁E EEE@ EE EE ݁EENS E EEE... EE E E EEE . EE E E ݁E E... E E EEEEE ܁EEE EEEEEEEE E ߁E ... - E߁E ܁EEE EEʁEEEEEށE

E E E EE߁E EEEE

E E E EEF E EEEށEE ށEށE EC E E ߁E, EE E EEE EE EE܁EE EE EEE E

E EE EEDEEEEEE EEށEE ES E 3 EEEE EE E S E 1. ESEEE EEX , EEEEEށEEEE@ E E... EEE ܁EEE EEʁEEEEEށEE ށE E E߁E E... E EE EEE݁E (10) EEEEE EށEE EEEEEEE E ߁E... - E ߁E ܁EEE EEʁEEEEEށEEE E E EEE E EEE ܁EEE EE EEEEEEEE E , ܁EEE EEE EE E EES E 22.

EEE EEށE܁ENEEE E, EEEށE EEEEEE E @ EF EEFEEE E 10% ߁EEF EE E E EEEEEEEށE EEE E߁EE... E ݁EE E C EE E ܁E EE EE EEF ߁EEEE EE, ߁E E EEE EEE

6.        E 6 EE3 EE3468/2006, E E, E ށE 6. EE EށEEE, E E EEE..., @ EEE E ܁EEE NEE EE EE ES EEEES E, E EEE EE1.

7.        E 8 EE3 EE3468/2006, E E, E ށE 8. EށEށE E... - ..... EE EE EEE EE@ EE܁E E E EEES EE E߁EF NE߁E E E EEEEE EEE E E EEEE. EށEE E EEEށEށEEE E ESEE(...). EE EE ށE E E E߁E @ EXEEE݁EEEEE EE E EEEEށEށE, ES EEE EEEEEE, EEEE EE߁EDED.

8.        EE 8 E E3 EE3468/2006 EEE 9, ށE

9. ӁE EEEEEE E EށE EE... - EEF E EEE... E@ E E E E E EHE E EEE EEFEE EEE, EEEEE EE E EE܁EEE ENEE EEEEEEE E O.T.A., EE EEE EEEE EEEށEE EEE @ @EEEEEE33%. EEE E EE EE [EDE @ EE EEEEEDEE߁E (20) EEEEE EEE݁E , E ܁E EE EE EEE EEEE EE E ... EEEEEEE EE EEEEE݁EEE݁E EEEEENS EE EEE EE ݁EEEEEEEE EEEESE(5) EEE@EEE E E.


 

9.   E 9 EE3 EE3468/2006 EE E 10 EEbr> E ށE

10. EE E EށEށE E... - ....., EE܁EEEENEE EE EEE E E܁E EEE E E ߁E (20) EEE EE E EE, EE E, EEE EE(100.000) E E@, DEEEEE E EEEEE@EEEE..., E E E, EE EE@ E E E NEEEEE EށE E ..., E EEEE E EEE EEEEEEE E EEEEEEE E EEE... E ށE EEEEE E 4 EE3 E E EEE EE SEH (36) EDE EEES E E E݁E D EEށE

10. E 10 EE3 EE3468/2006 EE E 11.

11. 3 E E3468/2006, E E, EEE 12 ށE

12. EEށE EEEEEEE EEށEEEE... - F, E EEEEEE ... - ECS E EEEEށEEED D ܁E E E E S EEEEEEE EE E EE @ E EE ESE EE ށEE ߁E EEEEЁEށE EEE߁E EEE .. E EEXEED. E ݁EEEE EE EEFEE @EE EEEEE EEE. @ S E X EE.. EDEEEEEEEEށE EEEEEEEDEEESE EF EE E ... - EE ߁E, E EE@EEEEEE E ԁE@EEށE EE @ EE߁E EEEE EE E E ́EEEE EEEEEE E 3 EE5, EEE߁EEE EEEE E ݁E EEE߁EEE EEEށEE D EE

12.         ԁE 4 EE3468/2006, E E, E ށE

1. @ES EEEE@ E ށEށE ܁EEE EEE NEE EEE EEEށEE E ... - .....:

E EEEEEE EF E EEEE EE (0,5) MW,

E EE EEE߁E EEE߁EEE EF E EEEE EE (1) MW, E EEE EEEEE EF E EEEE EE (1) MWP,

E E݁E E E EF E EEEE E E(100) kW,

E EE ..... E EF E EEEE EE (1) We,

)EE E... - ..... E EF E SE(5) MWe/ EEEEEE FEE߁EE EE E EE EEEEEE E EEEEEEE EEE FEEEEE EEEEEEEEEEE S @DEEE EE@EE (.... -), EEEEEE E EEEEE EEE E, 0 NE EEE... - ..... E EEE EC݁EEEE E߁E, E EF E EEEE ESE(5) MWe, ߁E@ EEE ENEEEE . ԁE EEE EEF EEE EEEE ށE EES, E EE @ N EEE E , EE EEE EE߁EEEEEE EE/font>

E EEE EEE EF E EEEE ESE (50) kW, EE E E EEEE... - EEEE E 2 EE2, E E E E EEEE EEDE .

ԁEE EE (E EE(E E E ENE EEE EށE EEE NEE EEEEEEE E EEEF EEEEE DEE EE E E[EEEEE

2.  EE ށE DE E݁EEE EEE ENE
EE ߁EE... - E߁E ܁EEE EEbr> ʁEEEEEށEEE ... E ECEEEEEbr> EEFEE

ρEE ށEށE E... - ..... EE 1 EE@ ES EE@EEEE . ' , EEE NEE EE EE E E܁E E E EEEEDEEE EE EEEEE EEE NEE EE

3.  EE ށE EEE EE Ebr> ENE @ EDE E E ECE Ebr> EEEE 1 E E CN ߁E ߁E
ÉECXEEE E S EENE E
EEEEEEEEEEC, EEEE EE ES
EEE EEE EE E E Ebr> EDEE ߁EEEEE E E
EE 5 EE3. ߁E E EE E EE܁EEE E EE EEEES E EF EEE E E E EENS EEށE߁EE... - E߁E ܁EEE EEʁEEEEEށEEEE...

4.    EE E EE EC EEE ށE ݁EEEE EEES E ' EEE EE 1, EENE@ EEEE F EEE ށEE EEE E[EE E݁EE E.

5.    E E݁EEEE E E... EEEEEEEE߁EEE E EE 5 EE3, E EEEEEEE @ EEEE E݁EE EN ߁E, E EE EEEEE EEEEE 1 ESE EEEEEEEށEE... - E EEEEE ށE E E EEEE, E EE݁E E E EEE ށEEEE@ EDE E E ECEEEEEE 1 E E CN ߁E ߁E ÉE CXEEEE EE E EE܁EEE EE EEE. EE EE EEE E E EEE @E EE EE E @ EEEE EE C E E ߁E, EE C EE EEEEE ށEEEE E E E EEE EE EE

E E E݁EE E, E EEEށEE ... - EEEEEE EEEEEށEEEE ށE EEE EEE܁EC EE EEE EE ށE S ށE EE܁EEEE EE E E E߁EEEE EESEEE E , EEށEEށE E EE߁E EEށEENEF E ܁EE E EEE E EE EE @ EESE. E E EEށEEEE EEEE @ @ EE ށE, E... E E @ EEE EE EEEE @ EDE EEEE EF EEEE@ EEE E EE E.

13. E 1 EE5 EE3468/2006, E E, E ށE

1. EEށE EEEEE E܁EEE E܁E E..., EEEEN EEE EES EEEEEEEE EE 3. ́EEEEEES E߁EEEEEE E E...,

I 4

 

EEEEE E߁EEE EEEEEEES E ݁E E... E E E EEE ܁EEE EE.

 

3

ESE (...) EEEE

EEEE

 

. ݁EEE ' EE 6 EE4 EE1650/1986 (' 160), E EEEE E 2 EE3010/2002 (' 91), ES E EEE

EE ES ŁE߁E EEHEEEEE EE EEEEEE EEށE ށE E@DEE݁E EEEEEE N EES EE ECEEE ߁E EE EށEEEE EEEEE EE E EEEEEE E EE E ESE EDEEEEE E E 1 EE5 S E EEEEES EE EE E E E EE݁E E, EE EEDEEEEEHE EES E E EEEށEEEHEENE EE EE EE EEE E߁EEE EE߁E E.

2.  ԁE 8 EE3468/2006, E E, E ށE

8 E/font>

1. E EE ݁EEE ށEށE E ... - ....., E . E EE S E E EE3 EE4, E EEEE E݁EEE EEE EEE E E EE EEE EE EEEEE EE EEE EEE@EÉE EE E EEEEEE ED EE1650/1986, E E, EEEENH݁ED ES EE EEEEE

E EE EEEESE(15) EE EEEEEE E E E EEEE ݁EE EE E E@ E EEE E SE(30) EEEEEE EށEE EE E E E EEE EEE E E EE EEE@ EEE F E E EE߁EE E߁E݁EE E F E EEE EE ܁EE EE ܁EEE EE ʁEEEEEށE EEEE EEEE݁EEE E E EE E SE(30) EEEE E E E݁EEEEEE EE @ EE S @DEE/font> r-< Q

 

 

E (.... -) E ܁EEE EEʁEEEEEށE EE, , EHE EF EށE EEEE EEE EEEEEEEEEE܁EEE EEʁEEEEEށE

2.  E E ށEށE E... - ....., EEEEE EEE EEE EE @EEE܁EEE EE ʁEEEEEށEEEE E E@EE, EEEE ED EE 1650/1986 EEEENH݁E E ES EE EEEEE E EE S E E EE3 EE4, E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE EE EEEESE(15) EEEEE EEE E E EEEEEEEEE EEEEDEE SE(30) EEEEEE EށEE

3.  E݁EEEE EށEE ... EEE, EENE@ E E, E@ E݁EEE

E  E܁EC EEEE,

E E EESEE(...), E 4 EE 1650/1986, E E, EE/font>

E E ݁E E E ݁EE E EE 2 EE58 EE998/1979 (' 289), EE E HE EE EEEE EEEEEEEE E EE.

4. EE ށEE EEE E (4) EDEbr> EE C EE, EEEEEEEEE E
E:

E  E E ݁EEEEE ... EEE ... - ,

E E EEE..., E EEEEE EEE EEE EEEEEE... - E EEEE .

E C E ESE(5) EEEEEEEE E E EEEE.

5. E E E E C, EEE:

E E EE EEEE ED ESE E

E E E@ EE C EEEE EE EEEE 9, 10 EE12 EE EEEEށEEEE EEE. ρE ݁EES EEEEEE EEE, EE E

E E E EEEE ܁E E EES EEEE ED EEEENE EE/font>


 

EE EE, E EE S ߁E@ EEEEF EEE,

E EE EEEEEE ... E EEC, EE E

6.   E݁EEEE ... E E... - ..... E Ebr> D EE4 EE1650/1986, E E, E܁E Ebr> ܁EEEEE ESE (...) EE Ebr> EEEE EEE.

EE EEEEEEE EE E[E@ EEE EEE, EE EE E EEEEE EEEDEE E E ... E (4) EDEEEEEEE܁EEE E E ܁EEEEE ܁EE ߁E (20) EEEEE EEEEEE EEEEEE E߁E EEE E EE @ E E EEEEEEEE E߁EEEE E EE E

, E EEE 3 EE( E EEEEEE, EEEEEEE E݁EEE EE߁E4 EE E (, EEE... EEÉEEE EE(2) EDEE EEE EEE

ρEE EE߁EEEEEEEEE܁EEEEE EEEEEEE EEE EES @ EEEEE ݁E EE EEE EEE E EEE EEEES EE ЁEEEE E EEE EE @DEE݁E (' 2464), E E E E E EE EES E [E EEE EEE߁E EE E EE ݁E EEE... E߁EEEE , XE EED EEE߁EE܁EEE

7.   EE... EE EEEEށEށEbr> E... - ..... E E݁E (10) EEEE @
EDE E EE܁E E H (6) EDE E
EF E EEE E ݁E EE EEE . EEbr> ݁EEEEE EEE@ EEEE EENEbr> EEE EE. EEEE EE ... -
....., E EE EEE@ EE
E߁EN E EEEEEE@ EEE @
E EEEE EEEEEES EEbr> ..., EEށEE, EEEE ܁EEEEbr> EEEEEE EEE EE Ebr> E EށEEEEE E 13 ESE E

8.     E E݁EEEEEE EEށEbr> ށE E... - ..... E EEE C݁EEE
E ߁E ߁E ÉECXEEE S
E EEE EEES EEEE EEbr> ECEEE

E ߁E݁EE EEE EE E, EE E EEEE EE EE E EE ܁EE , E EEEEEE ݁EE E߁EEEEEEEEE DEE... EEE EEEE݁E EE E߁E EE EE@ @EEEEEE ߁E EE EEEEށE E݁EE EENS EEEN E E E EEEEE E.

9.     ߁E EEE E E Ebr> EEE ... - E DEE 11 ESE EEbr> EE, E EF EEEE EEE Ebr> DEށEEEEE EE EEE Ebr> E EE EEE EE@ E E EE

10.   E E EEE(2) EEEE @ DE
EE E, E EE E E EEEE EE:

E E EF E EE E E DEEEEE EEEE 50% EC

E E SEEE E E E @ E E E EEE EEEE EEEE EEEEEEEE,

E E E E EEEE E EE [EE ݁E EE.

E E EEEE NEEEEE EEEEE SE(150) MW, E EE EC݁EEE ECN EE E E E߁E EE߁E, E EE ... -, EEE ܁E EG ... -, EE EEEE EEE EEEE E EEEE݁E E E, E EEE EEE EEEEE , EEFEE E FEN EEE EEE EE

11.   EE߁EEEE EEES E 1 EE2
E EE. EE EEE ENEbr> E@EEEE EEE E E
EENEEE݁EEEE܁EEEE E Ebr> EEEE E EEE EE߁E Ebr> E EEEEE݁EEE܁EEEE EEE EEbr> EEEEEEEE E EEE @ EEEbr> E S @DEEE (.... -). EE


 

1*4

 

 

E E EEE EEE߁E (20) EEEEEE E , EEEE EEE EEE ܁EEE EEʁEEEEEށEE EEE E 15.

E E E E EE߁E ߁E EEEFE E EE݁EEEEEEE E EE@ ށE E EEEE ݁E, EEEE E ށEEEE EE EE EDEEEEEE E߁E ߁E EEEFEE

12.   EE EEށEށE E... - ..... E E߁E (20) E EEEE @ EDEEE EEE E EEEEEށEEEE EE EEEE EE ߁E (25) . EEEE EE EEEE EE E EEEEEEE݁EE EEE ܁E EES E݁ED EE߁EFE NE. EE EEEEE EE E, @SEE EށEE EEE, EEEE EEEE EEEE E E, E E݁EEEEEE ށE E EEEE... E EEEE E EEEEE ENE EEE EE EEEEE E EE

13.   ρEE ށE ށE E... - ..... ES EEEEEށE EEEE 4, EEEEEEEEE@ E E EEEE. S, EES E EEEEEE EEEE 4 EE1650/1986. EEE E EEEE EEE EE EE܁E EEEE݁E E EXEXEEE EEEE S, E EEE݁EE E ...

ρE S EEEE݁EE E ... E E ށEށE E... - EEE , EE EEF EE EDE ށEE EE߁E

-          0,5 MW EEEEށE EEE/font>

-          0,5 MW EEEEށE E EE E߁E EEE߁EE/font>

-          0,5 MW EEEEށE EEE

-          20 kW EEEEEE EށE

E EE EށEE EEEEEE ߁E (20) EEEEE EEE EEE E E E ݁EEEEE E . ЁE E EEN E/font>


 

EF EEEE EEEEEEEE E E E EEE ߁E.

' , ES ߁E... E ށE ށE E... - E EF E EEEE E E EE EE

E EEE EEDEE݁EEEE Natura 2000 ܁EEEDEE E EE(100) EEEEEE E E EEE

E H, E EEEEEE SE(150) E, E E ... - E EE E@EENE ܁EE EEE ' E ށE EE... E EC, E NEE EEEEEDE X EE@ E.

14.   EE ߁E ... - E߁E ܁EEE EEʁEEEEEށEEEE EE EEEE EEށEށE E... - ..... E ... - EE, EEEE E E EEEE EEDE EH߁E, ES E EށE E EEEE, EEEEEE EE EEEEEEށE ́EEEE ܁EEE EEʁEEEEEށES EEE EXE EEEEEEE EEE ܁EEE ݁E.

15.   EE EC E EEE ށEE ߁EEE EށEE... - E S E E EށEEEEE ED EEXEEESE E EE EEEEC EE ߁E, EEEE@EEEE, EEEEEE EEE E E EEE ECEEEEEEE. EEEEE EEEEE EE EE, E 40 EE 2773/1999, E EEށEEށEEE܁EǁEEEE (...... ..) E EEEEEES.

́EEE E ܁EEE EEʁEEEEEށEE EE EEEDEEE@EEE ESE, EE EEE EE EEE E EE ENS ܁E E EEF E EE, E EEEE EEE EEEE, E EE EEE E݁EE ...... .. EEE ܁EE EE EEE EEށE E݁EEEEE E, EEE ށE EDEEEE@ EE EC E E EEE߁E E EEE, E E݁EEEE EES E E EE

E EEށE S E E E... - EEE E EE EEEEEEEE E ... - EEE E EEEEE E EEEEC EEE ESE [EE

16. ́E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE ES E EE EE݁EEEEE E EEEE EEES EE, EEE EEE߁EEEށE EEE ܁EEE ݁E.

4

SEEECEEEށE ށE E... -

 

1.  ԁE 11 EE3468/2006, E E, E ށE

11

1. E EEC E E EށEE... - EEE ܁ENE EE EށEE EEEEEE E ށEEE @ DE ށE EC, EE EESE @E EEEEE ... - EEEEE E@ ށEE EEEE EEEC E E EށE E... - ށEE EE EEE EEE EEE EEE EށEEE @ DE ށE EC, EE EESE @E EEEEE E ... - EEEE EE E EEEE E EE E@ ށE EEEE EE E EށEEEEEE EE EES E E EEE E E E ENENEEESE EEE ށE ށEEEE EE, EEEE EE߁E E EEES ށE E EEށEE E EE E E

E ݁E

(E NE EEEEEEށEE... - C EE

(E E EEEEE EށEEE EEC EށE EEEEEEE EEE EF EE EESEE EE EE E EEEE EE E EC E ށE EEEEEEEEE EށE ES EE EE EEEE E EED߁EENHEEEEE E ߁E EށEEEEEEE EEE ECEEED߁E E EEE E EEEE E EށE ށEEEE ށE EX EEEށEEEEEE E

(E EEEEށEEEEE@ F ECE E E EE E SEE݁EE EEEEE, EEEDEE EEF E EEE EE ށEE

E E܁E EEE EށEECXE EE܁EE E E EEC, EEEE E ݁ED EE EEށEEEE EEEǁEEEE EEEEE EECE E ́EEEE... @E@ @ EE E EE߁EEE E EE EEE EE EEEE EE EEE EC EEE @ E EEEE E EE߁EEE

2.   EEE E EE' EEEEEEE݁EE EEEEށEECENEE E EEE EEE EC, ES E E D EE 1 EE15 EEEE22 EE3175/2003 (' 207) EEE߁E E EC. EEE E @E E, ܁EE EE EE E EEC EށE EEEEEEށE EEE EEEXEXEEE E EEEDEEE EEXEEEEE܁E ށE E EC, EE܁E ܁EE E EEC EށE E EE ށEE

3.   EE EށEE... - EE EEC E E ߁E, ES E, ݁EEEEEEށE E D E E 8 EE9 EE2941/2001 (' 201).

4.   ́E EE EEށEEEEEEE EEES, E, D EE19 EE23 EE2773/1999 (' 286), E E, ES EEEEE EEE E EC E... - E E ߁E EEE ܁EEE ݁E.

5.   ECEEE ... - EE E ށEEށEEEE @ ܁EEEE@ E EEEEE EEEEEEEE S E EEEEFE EE E EE@ ES EE݁E EE݁E, EEEFEEEEE EE߁E E1. E ݁E E EE EEEE@ EE E ... -, E EEE߁E EށEEE E E܁EC EEEE EE C EE EE EEEEށEE E EށEE EE , E EEHE EށEE E ECEE EEEEE ED EE EEށEEEEEEEǁEEEE E EEEE EC.

6E SE NEE E ESE DEE EށEEEE EEC EE EEEE E EށEE E܁EށE (....) EEEDEE ߁EEEEE D E E EE 2 EE15 EE2773/1999. E EEE @ E EE@ EEE@ EEEEE EE ߁E

E ߁EE EE݁E EEEE E EEEE... - F EEEE EEE݁EEEEEEE EEEEENS EE EE

5

EEEEEEEEE EEEEE... - EE.....

1.       E 2 EE12 EE3468/2006, E E, E ށE 2. EEE EEEށE EEEEE... - EE..... E E߁E (20) EEEE @ DE EEEE EEEE EށE E E E߁EEEEE EE E E ށE EEEEEEEށE EEEEEEEEށE E E߁E SE(25) EEEE @ DEEEE E EEES EEEN E

2.       E 1 EEE 13 EE3468/2006, E E, E ށE 1. EEEEE EEE E ށEށE E... - ..... E E E EE EEE E ߁E, EEEE ED E E 9, 10 EE12, EEE EH߁E, E EE:

E EE DEE EE, E EE (MWh), EށE EEEE E ߁E, ENENEEEEEE ́ECXEEE

E EE EށE E EEEF E EEE EEEEEEE EEE EEEE E D݁EEEEE E3734/2009 (' 8), E E, DEE E߁EE EEE@E:

 

ށE E

(/MWh)

 

 

C[ E/font>

́E/font>

C@

 

(E EE EEEE E EE EEEE50kW

87,85

99,45

 

(E EE EEEE E EE EEE EE50kW

250

 

(E EEE 10kWpeak E EEEEEEE EE݁E (EEEE E EEE EEEE - 12323/ 175/4.6.2009, ' 1079)

550

 

(E EE EEEE EEEE EEEEE EF E ESE (15) MWe

87,85

 

(E ǁE EEEEEEEE EށE/font>

264,85

 

() ǁE EEEEEE EEEށEE EEEށE, EEE EEE 2 EEE EEEE ߁E/font>

284,85

 

(E EEEEE E EE EE2 E[EE3175/2003 (' 207)

150

 

(E EށEE E EE EE2 E[EE3175/2003 (' 207)

99,45

 

(E E EEEEEE EF E <1 MW (NEE EEEEEE EEEEE

200

 

(E E EEEEEE EF E >1MW EE<5MW (NEE EEEEEE

175

 

EEEEE

 

() E EEEEEE EF E >5MW (NEE EEEEEE EEEEE

150

() EEEEEE EEށEށEEEE E EEE EE EEEEE EF E <2 MW

120

() EEEEEE EEށEށEEEE E EEE EE EEEEE EF E >2 MW

99,45

() EEE E/span>

E (EEE EE E EHE E߁EEEEEE E EF E <1 MW

220

() EEE E/span>

E (EEE EEE EHE E߁EEEEEE E EF E >1 MW

200

(E   .....

87,85

99,45

() ˁE݁E... -

87,85

99,45

     

 

ρEEE E (E E @E EEEE EE ..... EEN E ߁E ENS E E EE ES E ߁E EEEE EE ށE

 

= 1+(....-26)/(100 EEsub>6,)

 

E

.... E ߁EN E E@߁EE EEEE ߁E E E /MWh EEEE E@EE(...) EE .. ŁE, XEEEEE EށE E EEE EEEE.... .. EEEEEE ߁EN E ......

E/font>E/font>E/font> EE E EE E FE..... EEEE E@EE(...) E ߁E, EEEEEE 0,33 EEE..... <lMWe, EE 0,35 EEE..... >lMWe. E E EEE @ @EEEEEEEE

ρEEE E @E E EEEށE EEEEN EEE... - EE..... E EF E SESE(35) MW EEE @EE ށE EEEE ߁E, EEEEE @ ݁E EEE20% ENEE EFE E EEE ށE, E.

EE EށE EEEE EEE E ށEށE E ....., EE E@ E .... E EENENE

E EF EEEE... - EEEEEEEE EE E E EEES ߁E E EE EEEE EEEE @E EEE EFEDEE E20% EE (E (E EE (), E E15% EE (E (). E E(E, EEEF E 20% EEEN EE ݁EEEEEEEE ECEEEE߁E E EEEE HE, E EEEE HE[E, EEEE ށEEEށEFEE EE E E EށE

E EF EEEE... - EEE ́EC@ EE EEEEHEEE EEE EEE C݁EEE EE EEC EE EEEEFE, EE EEE NS EEEEE EEEEE EށE EEEE EE EE߁E E ÉEC@ E @E EEE EFEF E E10% ݁E EE EEEEEE EEEE EE EE EE EEE EE EE EEEEEEEE߁E E ܁ENEށEE EEEC݁EEE EE E EC, E EEENEEEEFEEE E EE MW. EEF EE@ @EEE E25%. EEF E EEE E CEEFE E FEEEEE EEF EEEFE E.

E ρE E E E E EE) E @E E@ EEEEEEEEE EE E LPG, SE EE ܁EEEEE, EE E E ށEEDEE߁EEEEEEE. EEEEF EEE EE E LPG SEEEE @ DE 15% ENEEE EE E , EEEE EEE. ԁEE EE @ EDEE 5% ܁EEEEEE ܁EEEEE.

3.   ݁EEEE 6 E E13 EE3468/2006, E E, ES
EE ށE

́EEE E ܁EEE EEʁEEEEEށE EEEF EEEEEEEEFE E E EށE EEE EE EE @EE EEEEEE EEE() E E E EЁEE EE E EEE EE@DEE ݁E (' 2464), E EE F EEE EE E݁E݁E EF E@ @E E܁E EEE @EE E ENE E@EEEEE E ݁EENS E E EEE ށE EE@ EEDE' EE EE EEEEEEEEEXEEFEE X E EEEEEEDEEEEE E E EE݁EE EE EEEށE EE E݁E EEEEEE EEE , E E݁EEEE E, EEE EEEE EEEN E EEEށE EE.

4.   ݁EEEE13 E E3468/2006, E E, EEE 8
ށE

8. ݁EEE EEE , EEE ށEE܁EE E EE EE EEC E E CN ߁E, E EEEEE E EEEEE E30% EEEE EE E E EEN EEE EEEEE EEEE 9 EE10 E SE EE EEEEށEEEEE EE. ԁE EEEEE DEE EE EE EE 100%, EEENEE EE EEEDEEEE@ EEE EEEE EE E E E E ܁EE EEE E 2.200 E@EE E EEE EE E ܁EE EEE ߁E E݁E EE߁EEEE EEEE EEE EEE ܁EEE EE ʁEEEEEށEEEEEEEEEEE... E E EEEE EE

5.     EE 3 EE 18 EE3468/2006 E E EEE E EE E... E E EED E EEE ....

6.     E 3 EE27 EE3734/2009 E ށE

EE EށE EEEEEE EE EEE (E E@E EE 1 E E13 EE3468/2006, E E, DEE E߁E EEEE@E:


7. ρE (E EE(E EE 5 EE27 EE3734/2009 EE ށE

E ρE EEEES E @E EEEE EE E25% E߁EEEEE@E EEENE , E EEEEE EŁEE EEE EEE @E EEEF E , @EEEEEEEEށEށEEށEEE EEDEE EEN EEFEFEE 30%, 40%, EE40%, E EE , , EE, E @E, EEE DEE E E ށEEEEENE, EFEF E E X S݁E EEEE EE ށE EEEEEEEEE EE EEEE EEEEEEEEE EEEE EE. ρEEEށEށE E EEEEEE E EE E100 kW EE EN ߁E EEEEEEE EE E () E @E.

E ρE E EEEEEEEށE E EEEEEEEE E@EEE ESE [EE E EE߁E EE E , EEEE @ EEE EEE, EEEE E D E E E E܁EEE E E2010 EEE E EEEE EEEE E EEE EE߁E @ D E݁E EEEEEE. E EEEEEEEE EEE EEEEE E EEE 5 EE27 E[EE3734/2009. EE E EEE E EE, E EEE@ D EE 2 EE 12 EE3468/2006, E EEE NEEE E EEE@ E @E, EE E E@ EE EE.

8. ԁE EEE 3 EE14 EE3468/2006, E EE EEE 8 EE27 EE3734/2009, E ށE

3. ́E E EEEEEEEE EE܁EEE EEʁEEEEEށE E EE E..., EE EE EEEEE EEE E EE EEEEEEE, EEEE ENS EE EE S ́E E߁E ߁E (....) ́E E ߁E (....) E EEEE E EEEE EEEEEEEE

6

6 EE3468/2006 EEE 6 ށE

6 E E/font>

1.     EE EEEE EE ށE EEHE EEEE EEEE E E E10 EE ЁE߁E EE E EEE EE... - (' 2464) EEEE E ܁EEE EE ʁEEEEEށEEEE EEE EE 3 EE1 EE3468/2006, E E.

2.     ́EE EE E܁EEE ߁EށEESށEŁE߁EE E ED E //EE 107017/2006 (' 1225), EEEށE EEEEE, EE ݁EEEEEEN EEEEF EE. ESE EDEE ߁E, ES EE߁EEEE ܁EEEEEE DEEEEE E ݁EEE EEEEEEEEEEHE E HE ܁E, EE EEEE ܁E E FEEEE܁E EEEEEE

3.     ԁEE EE EEFEEENS E E EE S E EEEEEEEE EE, SEEEEE, ŁEE ށEE@E/font>

ЁEE EEԁEE EE܁EEE EEʁEEEEEށE

4.     EE EE EE߁EEEE EE 1 EE߁E EEEEEE , EEEE E E E3 5 EE1650/1986, E E.

5.     EEE E EEEE E, EEEFEEEEE܁E C E EEE, E E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE E ݁EE E ED EE3468/2006, E E. ԁEE EEEE E߁E݁EE EEE E ܁EEE߁EEE ES E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE

6.     EEEE E EE4 EE5 ESE E E, E E EEEEE܁EEE EEʁEEEEEށEEEEE, SEE EEE EE EE EE E ED E E3669/2008 (' 116), EE݁E E EEE EEEE EEށEEEEEE E EEEEC EE ߁E, E ܁EE E E, EE EE EE܁EEEE EEEN EE

7.     ́EEEE EEE EEEEEE܁EEE EEʁEEEEEށEEEEE, SEEEE E S E EEE E EEF, E , EEEށE EE E߁E EށE EEEE܁E EXEEEE EEE EEEE EE, EEEEEE ܁EE E E EE EE EEEFEE

8.     EE E EEEE EEE ܁EEE EEʁEEEEE EEEE ߁EE E11 EE12 EE8 EE3468/2006, E E.

 

 

7

E݁EEEE E EE EEEEE@E݁EEE/font>

EE EEE... -

1.       ԁE EE E .1 EE25 EE3468/2006 E ށE EEEEEEE EE ݁E E ށE EށE ... - EE EEE ށE.

2.       25 E E3468/2006, E E, E EE .1 EEEE .2 EE ށE

.2. ԁE EEEEEEE EE EEEEE E߁E, EEEE EE 3.3.1 EށEEEE3 E. . 52115/2970/2008 (' 2575) EށEE EEEEE EEEEE EE܁EEEE EEE , EEEEE EEEE 7 E. . 54409/2632/2004 (' 1931) EށE E EEEEE EE߁EEEE ESE EE EEEEE EE ܁EEEE EEE EEE E E EE, EEEށEEށEE E܁EǁEEEE (...... ..) E 40 EE2773/1999, E EEEEEEE ρEEE EEE߁E E EE E ES E E EEEEEEEEEE܁EEE EE ʁEEEEE.

E .2 EE25 EE3468/2006, E E, EE E .3 EEE ށE

.3. ԁE EEEEE ݁EEE EE .1 EES EEEE EEES EEE () ЁEEEEE 1% E E..., EE EEEEށE E... - EEEEE EEEE EEEE EEEEEEEE@E݁EE ... EE E EEE@EENEE E ... -, E EE@ EE EEE NEE , E EE EEE ށE EEEEE@EEE EEE EEE @EE EEEE EEE E@E݁EEEEEEEE EEE E EEE E EEEE@EENEE E ... -, EEE E EEE E@E݁EEEEEEE EEE EE EEE EEEE EE EE E E EEEEE, E EE EENEE EEEEEE . EE ݁EEE EEE EE EE EEE EEE EEE EE E800 EEEEE EEE@E, E E[EE EE EEETEEE E EE E@E, E EEE@E EE 801 1.600 EEEEE EEE@E, EEE 60% E EE@E X E1.601 EEEEE EE E@E, ߁E. EE E EEEEEEE EE. ́EEEE ܁EEE EEʁEEEEEށEE EE EE E..., EE @ E܁E E EE@E E EE - E EE@ S E @ ES , E@ EEDEE E E EEE


 

(E ЁEE E 0,3% EE..., EEEEEEށE E... - EE ݁EEE ߁E EށEEEEEESE (......).

(iii) To EE EEE E80%, E ... EE, EEEEEEE EEEE @EENEE E ... - EEE E20% E ... E E, EE EEE EE EC EE E E ߁E. EEEE@E ENEEEEEEEE EEEE O.T.A., E E ݁EEEES, E ܁E E E E EEEEE E@EEDE E E ... , EENEEEE E EF EEEE EESE(15) MWe, ܁E E EEEEށEEEE E@EEN E E ... EEEEEE EE ߁EE E E ݁EEEES EEEEE E... EEE EEE E E EEE EC EE E E ߁E EEE EEEE O.T.A., EE ݁E EES E܁E E EEEEށEEEEEEC E E E ... ԁEE߁EEC EE EEE EEE EC E ENS EEEE..

4.        E .3 EE 25 EE3468/2006, E E, EE E .4 EEE EށEE ED EE EEEEED EEEE, EE EEEށEEF.

5.        ρEE .4 EE.7 EE25 EE3468/2006, E E, ES E .5 EE.8.

8

ED EE EEE EE E/font>

EށEEށE/font>

 

1.     E EE8 E E1650/1986, E E, EEEE Ebr> EEE߁EEE߁EEEEEE, E E 1, 2 EE3
ES 2, 3 EE4, EEEEEEE E 1
ށE

1. ́E EEE܁E E ES, E EEE E EEE݁E, E EEEE E EށEEށE EE߁EEEE EE E EEEEE EEEEE EE E EEEEEHE EE

2.     EE19 EE1650/1986 EEE 6, ށE

6. ' , E݁E(E EE2, 3, 4 EE5 E SE EXEEEEEEEEEE EEE/font>

123

 

E݁E EE 1, EEE (E RAMSAR) EEEEEEE EEEEEE E߁E 2000 EEEE EEE200/613/ E EށE EEEEE(E E݁E EE 4 E E18 ESE [EE EEEEEEE EEE݁E EEEEE߁EEE߁EE EEEE EEEEEEE E ES E EEEEEEEE EE, EE EEDEE EEEE EE݁E ENEEEށE.

3.     EE 1 EE2 EE2742/1999 (' 207) EEEE
EEE

E. E E߁EEE߁EEEEEEEEE E E EE@E EEEE EEE@DEE E.

4.    EE 2 EE2 EE2742/1999 EEE'
EEE

'. E EEEE E@DEEE, E E@ E EEEEEHE EE EEE E ED߁EEEEE݁EE.

9

݁E EE ... -

 

1.     EEE 1 EE8 EE2742/1999 EEbr> EE ށE

ԁE ЁEEEE E EEE EEN EEEREEE EE E E E EEE @EE EEE E EEE EEE݁E, EEEE E E 1 EE8 EE1650/1986, E E, EEEE 1 EE EE2 E' EE2 ESE [EE

2.       EEE EE... - EENS EE EN EE@ HE, EEE, E ܁EEE EEEEEDEEEEEES E EЁEEEE E EEE EE @DEE݁E (' 2464) EEEEN EEEE EEEEEEE EE EEEE EE@EE ... - E EEE E E E EE... - DEE E E EREEE ЁE߁E EE E EE E EE@DEE݁E (' 2464).

3.       9 E E2742/1999 EEE 3 ށE

3. E@ ЁEEEE E EEE ܁E @ EEEES @ S EENE@ ES E EEREEE EE EEЁE EE E EEE.

E EXEEЁE EE E EEE, EE, HEE EEEE, EEEEE E ܁E E EEEEE EEE EEE EREEE ЁE߁E EE E EE E EE@DEE݁E EEEEE EH E EERE݁E E E ... - DEE ܁E EE EEE E EEREEE ЁE߁E EE E EEE EE@DEE ݁E (' 2464). EE E E , EEEEEEށEE... - E ݁EE ED EE߁EXE HE E, EEEE EEDEEE EEE EEE E E E EEEEXEEEEEEE EE EEEEE ENEEEEXEEE 1923 EEE ÉEE (707//13.12.1979) EEEE E EE ЁE߁E EE E EEE EE@DEE݁E.

4.        S E ' EE 1 EE6 (܁E ) EEE' E E 2 EE17, EEEEE EE E EE 2 EE21 (܁E ) EE ЁE߁E EE E EEE EE@DEE ݁E (' 2464).

5.        ݁EEEE 3 EE10 EE3028/2002 (' 153) E E, EE E EEE

́EEE E ЁEE EEEE E@E EE EE @ ES EE E EEE ܁EE EE EEE EE

6.     EE EE 6 E E56 EE2637/1998 (' 200), E
EE E EE 37 EE24 EE2945/2001 (' 223),
E ށE

6. E ӁE EEEES E REEށE EEE߁E ́EE E ށEEE EE EEEE ܁E E, EE E E܁E EEE ށE E EE... - ݁EE ݁E E EE EEE EE E܁E EE݁E EE߁EE ܁E E ݁E EEE߁EEE EE EEE, E E EEEEESEEE EEEEEE E EES E E EEEEEEށE EE߁EEEE܁EEE EEʁEEEE EށEEEE EE(2) EDEEE@EEE ESE EEEN EE EEEEE E EEEE܁EE EEEEE ... - E E E EE EEEE݁E E, E EEEEHE ܁E@ EEE EEEEEEE݁E E܁EEHE EE߁E EEE... EEE EE.

, EE E ށE EEE... - EEEށEE ES E ށEEE EEEEE E݁EEEEE E E ށEEEEEE@ ЁEEE E(...) EށEEEXENށEЁE (......) EE2508/1997 (' 124), EEEEEDEE ŁEE (...) EE29 EE 1337/1983 (' 33), E E EEEEEE@ E

́EE EF EEENE߁E, EE ށE EEEEEE EEE ES E ށEEEE EEEEEEE EES E E EEE EEEށE EE߁EEEE܁EEE EEʁEEEEEށEEEE EEEDEE E@EEE ESE. EE E EEN E EE E E EEEE EށEށE , E EށEEEE݁EEC EEEE , EEEE݁E EEN 1% E[EEEEEEEXE EENENE.

E E EFEEEENE߁E EEES E߁EE ށEށE E 2008 EށEE EށEށE E ŁEE EEEE EEEEEEDEEEEEEE EE E EEEEE. ́EE EEEEEEށE EE܁EEE EEʁEEEEEށE@E@ @ ES E EE E EEEEEE EEށE EEE EށEE... - E E EEEES E ށEE.

ԁE EEE 4 EE3 EE2244/1994 (' 168), E EE E EE 7 EE2 EE2941/2001 EE EE E EE 9 EE27 EE3734/2009, E ށE

E EEEEEEEEEFEEE EEEEE , E EEEEEށE E߁EEEEEEEREЁEE. EE EEEEEEEEEEFEE EEEE܁E EEEE݁E E݁EE E EEEEEށEE߁EEE EE, E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE @ EEEEN EEEEEEE EEEE E EE݁E

10

E ... - EEE/font>

1.   ρEE 3 EE4 E E2 EE3661/2008 (' 89) EE
ށE

3. D E: ߁E߁EEEEEE E@E , ES EE, EEEEE EEEE EEEE[E E EE EE ρEEE S E EE݁EEE E EEEEEE NEE EE

4. DE ށE E EEE EE E /EEEEEEE E/EE E EE, EEEEEE E .

2.   E 2 EE4 EE3661/2008 E ށE

2. E EE@E E E E, E DE E@ DEEE@ E܁E EE ЁEEE ߁EEE, EN EE EE 1 EE3 EEEEEEEEDEE, EEE EEEENEE EEEE E E E EE ށE ށE, E E@ ށE ށE ES EEE݁E , E E EEE ށE E EFE E߁EE EށE EEEE NE EEEEE E EEE EEEEE EE (SPF) @EEEEE1,15x1///, EE E EEEENEEE ށEށE E EEE EEE EE ށE, EEEE E ʁENE ߁E2009/28/. E@ E NEE EE E E E SPF E@ @EEEE E3,3.

3.   4 EE3661/2008 ES E 3 EE4 ށE

3. ӁEEE EEE@EE EEE E EEE E D EE ށE. ԁEEEE E E߁E E EE 60%. EE EE EE ES E 11, EEE EEE E ED EEEEEE܁EE ށE ށE ES EEE݁E , E E EEE, ށE EE E߁EE EށE EEEE NE EEE EE E E EE EEE (SPF) EEEE EEE E2. @EEEށEE E E EEEEEE E EE NE߁EEEEEGށEE

4. ԁE E31.12.2019, EE EEE E@ EEEE ENE EEEEEEEEE E ށE ށE ES EEE݁E , E E EEE ށE EE E߁EE EށE EEEE NE EEE EE E E EE EEE (SPF) EEEE EEE E/font>

2 E SE E EEEE E EE EEEEEE EE EEE E@ E E31.12.2014.

4.   ԁE 5 EE3661/2008 E ށE

5 ܁E@ EE/font>

EE E EEE H, EE EEE EE E EE @E, EE EEEENEE , E@ E E EEEE E ݁EES E EE. ρE ݁ES E HEN EE ENE EN EEHEDE E EE E߁E, EE EEEEE HEEE@ EEE E EEN EE E E EE EEENEEEEEEE EE߁E.

5.   E 4 EE6 EE3661/2008 E ށE

4. E EEEEE EEEE ELEEE E1 EE3741/1929 (' 4) EEEEEE ELEEE E1 EEE1024/1971 (' 232) E EEXEDE EE EEE EEE E EEE EEEEEE߁E, EE EEEށE E EEEށE. F ݁EE EEEE EEEE E߁E EDE E E EEE ߁EEEEEEEE߁E, E EE E.

6.   ԁE 7 EE3661/2008 E ށE

7 EE/font>

1.         EEE EEEEEEEEEE EEEE߁E EGE EE EE݁E E EEEEE ENS E E E EE, ށE E E E SE(5) , EE EEE NEE ݁EE EEE E E߁E (20) EE E(100) kW, E E E EE(2) , EEEEE NEE ݁EE EEE E EE(100) kW EE NS E EEE, E E E(4) . ρE݁E SEE݁EE EEEEEEEEE E E EENS E EE E EE S, E EEE EE E E߁E

2.         E EEEESE(15) EEEE EENEEE ݁EEEEEEEEE EE߁E (20) kW S, EENE , E EE݁EEEEN , EEEE E ߁EEEEE EE. ρE݁ESEE ݁EE EEEEEEEEE EE EE E E E EEE EE߁E EENS E EE EEEEF EEEE, EEE EށEEEEE EE݁EE.

7.   E 1 EE8 EE3661/2008 E ށE

1. EEEEEEEEEEEEE EEE E߁E EGE, EE EE ݁EE E EE E, E NEE ݁EE EEE /E E EEE (12) kW, E E SE(5) . ρE݁ESEE݁EE EEEES EEEE EEE E E EE E EEE E E߁E EENS E܁E E EE E EE EEEE EEE.

8.   ԁE 9 EE3661/2008 E ށE

9

݁E E EE݁EEEEEE EE

1. ́E EEE EEE EEEEE EEE ܁EEE EEʁEEEEEށEEE , ߁E EEEEE ES:

E EE EEEE EEEEEEEEE E EE E, E E[DEEEE ݁EE E݁E EE E ߁EEEEE , EEE EEE߁EEE EE EE EEE EE,

E E@, E߁EEEE E EEE EEE, E D EEEE ށE EEEEE EEE E EE EEEEEE EE, E߁EEEE E EEEE

E EE EEEEE E EE@E E E, E EEEEEE EE EE E ܁EEE E@, E߁EEEE E EށE EEE EEEE߁EE EEEEE EE EE , E EEEEE݁EE E EE, E EE , EEE ܁EEE݁E. ́E E EEEEEEEEEE܁EEE EEʁEEEEEށE@E@E@ EEEE E݁E EEEEE EE/font>

E E ށEEEE E E EE EEEE ܁EEE EEʁEEEEEށEE EE E EE݁EEE E߁EN EEE .

́EE EEEEE܁EEE EEʁEEEEEށE EE, ߁E EEEEEES E ݁E EEEEE E E E݁EEEE EE@ EEE ߁E, EE EEE EE E E E܁EE EE݁EE, E߁EEEEEE E EE EE EEE ܁EEE݁E.

́EEEE EEES ށE EEEEEEE EE E EEEEE EE EEEEEE E EEށEEށEE EEEE

2.       E EEE߁EEEEEEEE
E܁E EE E SE(150) E EE
E(100) E, E. ԁE EEEEEE ... EEbr> ES ݁EEE ߁E EށEEEEEbr> ESE (......).

EE EEXE EEE E EE E܁E E E SE (150) E E ݁EEE.

́EE EEEEEEEEEE܁EEE EE ʁEEEEEށE@E@E@ EEE E X EE

3.  ߁EE (....) EEEEEbr> EE4 EEE 6 EE3818/2010 (' 17) , E
E, ߁EE EEEEES D݁Ebr> EE E EE EEEE E, E E
EEEEE EEE E EE E
EE E.

́EEE E ܁EEE EEʁEEEEEށE S E߁EEEE EEE߁E ݁E E E, EEEEEEEE E EE EEE EEE E E E߁E, ED߁EE ށE E EE EEE݁EEE܁E ݁E ݁E EށEEEE EEEEEE ܁EEE ݁E.

10 EE3661/2008 EEE 10, ށE

10 ܁EEEE[EE EE

1.              E EE EEEEEEE EE EEE EE EE, EEEށEED E SE [EE EE @ EEEEE E E C (...).

2.              ́EE EEE EE܁EEE EEʁEEEEEށEEE EE SEEEEE EEE E܁EEEEEEE E EE EEE EEEEEEE EEEÉEEEEE ES E/font>


 

yyc

 

 

EEE EE E܁EE, E HEEE EEEEEE HEEEEEE EE EE EE EށE E E EE E݁E EEEށEE EEEEE E EENEE EEE EEE EE EEE E E܁EE E߁EEEށE ށE , E@ EEE, EEEEEEށE E߁E EށE E, EEEEEE, E ߁EEEEEEE E E E EEEE EEE E, E EE EEEEEE E E EEE EEEEEEE EE EEE EEE E EE܁EE, EEEEEE ܁EE݁E EE EE EEEE

3.               ́EEEEEE E ݁E E EEEEEEE ES EEF E EE @ E ߁E ߁E EEEEЁE EE (...... ..) ܁EEE߁EEEE EE EE ߁EE E EE ES EEEE EEEED EE EE

4.               ́EEEE EEEEE EEEES E߁EEE E EE E܁E E E E C (...) E ߁EEEEFEE E@ EEE EEEށEEEE EE EEEEE E ܁EE݁E EE EEE E EEE

5.               E݁E E EEE E EEE EEEEEEEE EE EEE E2, EE EEEE߁ES ݁E E EE߁EE ԁEށEE߁EE(...) EEE E܁E ށEEEE߁E EEEEEE E E E EE EEE݁EEE EEEEEEE EEEEEEE݁ED, EE EE܁EEE EEʁEEEEEށEE EEE@ E EEEEEEE ݁EEEEEEEށEE߁EE.

6.               ρED E E3 EE2 EEE2724/1953 EEEE7 E E440/1945 ES EE F EEEEEE ݁E EE ށEEEEE EE EE[EE E EEEEEEE EE EE EEE EE݁EEEE DށE E.

ԁEEE EށE, EEE EE @ E܁E EE EEE ߁ED E& EEEE (......) EEE EEEEENEEEEEE D߁E E ܁EE E EEEEE E ߁E E܁E ED߁E E EEEEށE

11


 

EEEE ... -

 

ԁE 20 EE3468/2006 E ށE

 

20 EށE߁E... -

1.    ߁E ܁EEE EEʁEEEEEށEHEEށE ߁EFECEEE... -, EEE ԁEE @DEEE ER @DEEEEE@EE EENEE REEEEEE @EE . EށE߁EFECE EE... - EE ER EEE E ܁EEE EEʁEEEEEށE

2.    ߁EEE EEEEE:

E FE EEEEEEEEE E NEE, EE EEEEEEEEE E ... -, EEEEEEE ES EEEEEE EEEE ESE ܁E@ E E܁EE EE

E EEE EE EEE EE, E EE EERE.

E E EEEE EE EEE EE, E E E.

E @ EEE EEEEEEE E SE E EE E E EF EE E EEEEEEEEEEE E

E E E EEE EEEEE EE EEEEEEEEEEEE EEEEEEE EEE ܁EE@ ߁EEE E... -

. D߁E HEEEEE EE EEE E EEREEEE E ... -

E E E EE݁E E݁ES EE ߁E ... - E E߁EEEE݁EF EEE E.ρE E߁E @ E݁EEE E ߁E ߁EEE EEEE S E EEE EEEEEE E ށEEE߁EE EEEEEEE.

E EEE EE EԁEEE@DEEE.

́EEE E ܁EEE EEʁEEEEEށEEE @ EEEEE EEE߁E EEEE EEEE, EEEEEE ܁EEE݁E.


 

^12

3.   ́EE@EEE ESE ԁEE @DEEE EE ԁE EEEEE EE EށEE ES EHEF E ߁EEEEEEEEE ށE

4.   ́EEEEEE EE ESEEEǁEEHEEE, EEE EE܁EEE EEʁEEEEEށEEEE EE EXEEEEE, E E EREEEށE EEE E E EE߁EE EHEE EEEEEE EEE E E߁E E EE EE E E, E EEEE ρE ݁EEEEEE E EEEEHEE E ܁E E߁E ܁EEE EE ʁEEEEEށEEEEEEEEEEEEDE E EEENEԁEEE@DEEE EEEE E E 3 .

5.   E@ EEE EEES E 4 EEE EE E ݁EE EE߁EXED E E E߁E, ́EEEEE߁E ߁E EEE߁EE EEEEEE EEEEEE ߁E (3) E @ E EEE

6.   EEEE E EEEE EHS EEEE E E EEEE E 4, EEށE߁E E EN EEE EEES EEE 381/1989 (' 168).

7.   EށE߁E E܁E, EEE1E߁E E E ܁EEE EEʁEEEEEށEEE ... ݁EE EEES EEEENS ESEE EEE EEEEE EEE߁E... -, EEEEEE EE߁E .

8.   ԁEE... -, EEEEEEE EE EEE 9 EE3775/2009 (' 122) EE EE߁E EE, EEE@ S EED E [EEEEEE ߁E.

9.   ρEEEEEE ... - EES @ E܁EEEE߁EEEEE EE EE߁E E ߁E... - E߁E ܁EEE EEʁEEEEEށE

ԁEE߁E @EE EEEEES EEE EE EEE EE EE D߁E E REDށEЁEށE EEEEEEEHE EE߁E. ԁEE E߁EEES E E݁EE EEEEES EE S E EE E@ EE E܁E ݁EEE܁E EE XEEEEEE XE EEEEE E݁EE E


 

10.́E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE ܁E EE EEE EEEEEށE E EEEEEEEEEEFEE, EEE EEEE߁EEށEEEEE ESE (......). ԁEEEE߁EE@E ܁E EEEEEE EEEEDEE SEEE(5.000) EESEEE(50.000) E EE EE @ E E EEEEX . ́E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE EE߁EEށEEE߁EE EE , EEE EE E EEE ܁EE E݁E

11.E EEށEE E ߁E... - E߁E ܁EEE EE ʁEEEEEށE EE E... - EE E EEE ցE߁EE E߁E, EEEEEEEEDEEEE... ԁEE E E܁E EE ܁EEE EE ʁEEEEEށE, E EEEEE EE܁EN E EEE.

12.́E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE ES E߁EEEށEE E, EE, EEEEEEށE, EEEEEE ܁EE E݁E.

12

ˁE݁ED

1.        ρEE 14 EE27 EEE 2 EE3468/2006 ES E 15 28.

2.        E 28 EE2 EE3468/2006, EE E 31

3.        EE 13 E E2 EE3468/2006, EEE 14 ށE

14. ǁEEEEEEE E EEEEEE E܁E NEE EE EE EE EEE ށE.

4.     EE 28 EE2 EE3468/2006 ES E 29 EE30
ށE

29. EEEEE: ENE EE E EE, EEEE ES݁EE EE EEEE @ E݁EEE݁EEEE EE ށEC, ES EE @ ߁EE

30. EEE EE E EEEEEE E E NEEEE EE EE E EE -E EN.

5.     ԁE EEE 7 E E2 EE3468/2006 E
ށE

7. EE: ԁE, E EE EEE E EEE:

6.        EE E D E... 104247/2006 (' 663), E ... - EES EEEEEEE EE EENEE E EEE EE߁E EE߁ÉE E߁E, NEF EEE EE ށE EE EEEEEE E EE EE 1 E E5 E... 104247/2006(' 663) EE

7.        EE E3468/2006 EEEEEE ENEEE ܁EEE EEʁEEEEEށE

8.        EE 1 EE 5 EE2773/1999 EEEE ށE

E EE E, EE EEEEE E ܁EEEށEށE E... - EE..... EEEE 3 EE3468/2006, E E..

9.     E ԁE EEE 6 EE5 EE2773/1999 E
ށE

E E E..., XEEEES E E EE 1, EE

E EEE 6 EEE 5 EE2773/1999 EE E ށE

ρE E ES E ... EEEE EEE EE 1 ES EEE߁EEE E ݁EEE߁E EE.

10.  E ԁEEE EE E 2 EE58 EE998/1979 (' 289),
EEEXEE E EEE, E EEEE Ebr> E .1 EE24 EE3468/2006 EEEEEEEE E E 8Ebr> EE29 EE3734/2009 (' 8), EE ށE

2. E ݁E EEށEEEEE E܁EEE EށEށE, EE EEEEE, DE E E EE EEE EEEEEE ށEށE E... - ..... E ... -, EEEXEE EC E E ߁E, E ES E 2 EE2773/1999 EEE NEE, EEEEEEE E܁EEEEށEE ߁E EEEEEEEE EE, E EE E݁EEEE EE EEE EEE, EEEEN EN EEEE EEEE EEEE

E E 8EEE29 EE3734/2009 EE

11.  E .2 EE24 E E3468/2006 E ށE/font>

E E SEEEށEE EEEEE 14 EE998/1979 EEEE, E ED E E, EށEEE EEEEEE... - ..... E ... -, ENEXEE EC E E ߁E, ށEEEE EE EEE EEEEEEE/font>


 

NEE , EF EE EEEE EEE E ܁EEށE EEEEEE݁E E ... - ..... E ... -, EEE EDEE@ (1) E@ EEEE EށE E E F EE, E [EE EEEEE E EENEEEEEE EE E ߁EE E EE E߁E, EE ES E E݁E E E[EE @ E E܁EE E݁E ES E E ߁E @ E ݁E E @ EN EE߁EE EEEEEEE @ E E E, @ E E݁EEE ݁EE S EE EEEE E, E܁E EE EE E EFEE EEE܁EE EEE EEEF EE.

EE EE EEEEEE EF EE E݁EE EEށEE D EEENE, E EE E߁EE@ EE E EEE߁EE EE E ܁EEEEE@ EEDEE E F EEESE EE߁E.

EE F EE E EEEEEEE E EE EE EEEEE ... - ށE ށE E@EEE E E D EE14 EE998/1979, EE... E DEE ߁EE... @ EEDEEEE @ E߁EE݁E ށE

12.   EEE 9 EE27 EE3468/2006.

13.   E 5 EE15 EE2773/1999 EEE E EE 3 EE31 E E3734/2009, E ށE

݁EE ED EE 4 EEEENE@ EE E@ ܁EEE EE ށEށE EEEE EE E 2010 EE2011, E ށEEށEEEE @ E E EE E EEEEEEEEށE EFEEEEEEE ށEށE E SE(150) MW, E EEE EEEE E1.12.2011. EE EEEENEE EFEE E ENEE E EEEEE EE EEEE EE @ EEDE NEE, E EE EE ǁEE DEEE(...), E EEE E EEE, NEEEE EEE EE EE EEEEE߁EE EEEE E EE߁E E1.7.2011, EEENEE E EEEE(100.000) E MW EEEE EEE E EE E EE߁EE E1.7.2011 EE E1.12.2011, EEDEE , E EEEE1.12.2011 EN @ ݁E ESE EE(70.000) E MW EEEE EEE To EN EESE(5) E EE E EE߁E ԁEEEE EE @ E@ EE EE EEE ܁EEE EE ʁEEEEEށEE EE E... ́EEEE ܁EEE EEʁEEEEEށE E EE E ..., EEEEEE EE(2) EDEEE@E EE ESE [EE ES E EEEEEE EENEE EEE݁EE݁EE EEN EEE݁E݁EEEEEE, E EE EEE@EE E EEEE E E E EE EE E EE݁E EE EE EEEEEE ܁EEE߁E EE.

14.      E F E, EEEEEEEE߁E ... - ENE E EEE EEEN EEEE EEEEEE EEEÉEEEEE܁EʁE[E EE E EEEEE EEEEE E S EEFEEEEʁENE (ʁE...), EEEE E D EE1198/1981 (238 '), EE E EE EE EE ʁE[, ߁E@ E܁EE ށE XEED E E܁EEEEE EEށEEEE܁E

15.      EEE E E 3 EE33 EE ցEE ݁EFE E EEE E EE2859/2000 (248 ') EEE E EE EE ށE

) E EC EEށE ށEEE ߁E E... .. E...... .., EEEE EEES EE2773/1999 (' 286) E E.

16.    ݁EEE E EE 4 EE33 EE ցEE
݁EFE EEEE E EE2859/2000 (' 248), EEbr> E ށE

فE C EE NES EEEE DEE E܁E E, EEEE EEEE E2773/1999, E E, EEE E EE EE EC E E ށE ށEEE ߁E E ... .. E...... ...

17.      ЁEE E E܁E݁EE E.P.T. .., EEEE D EE14 EE 1730/1987 (145 '), EEEEE EEE E EEE EE܁EEE EEʁEEEEEށEEE ЁEE EEԁEE, E EE ˁEE, E EEށEEށEEE܁EǁEEEE (...... ..) E 40 EE 2773/1999, E EEEEEEE ́EEEEEE EE EEEEE EEE߁EEE EEEE ܁EE E݁E.

18.      ԁE EE E 1 EEE 28 EE3175/2003 E ށE E TE ߁EE E߁EށEŁEE

ށEE E܁EǁEEEE .. EEE E...... ށEEށE E@S @ E܁EEE E E ܁EE E C, HE EEEEE EE EEE EEEEEEEEEES E.

19.       ρED E E2 EE3 EE8 EEE 333/2000 (' 278) EES EEEE 4 EE 2.

20.       ݁EEE EE' EE 4 EE18 EE2190/1994 (' 28) EEE E EEE2779/1999 (' 296) EE E E EEF E EE 1 EE8 EE3051/2002 (' 220^ E EEEE EEE, EE E ށE

ρE EEDE EEEEEE EHE E߁E ށEE EEʁENE E EEE EEEEE߁EE EEEEE܁E EE EEEEE EEEE E... E EEށE.

21.       EEE E EEEEEEEEE ED ESE E EEE E @ EE E EE 10 EE34 EE3734/2009 DE 31.12.2012.

22.       1 E E3175/2003 (207 '), E E, EEE 4 ށE

4. EEEEEEEEE EEE EEE E70C EE 300 E EED E EEEE݁E EEEEEDEE E E ܁E E, EEED EE3175/2003 . EE ށEE EE ށE ES E D EE 9-/166/EE3068/2488/2009 E E E EE EEEE- EFE EEE E܁EEEE EEEEE EEEDEE EEEE, EEES EE @EE (' 1249).

23.         E() E (E EE 6 EE2 Ebr> E3010/2002 (' 91) EE EE E(E):

(E) EE EEEE EE ЁE߁E EE E EEE EE EE, EEEE EE2742/1999 (' 207) EEEE EEEEEE(2) EEEEE E SE, EEE EEEE, EE EHE ݁EE EEEE ܁EXEEE E݁EEE E HE, E EEEEE E ܁EEE E E EF -EED EE4 E 6 EE 1650/86 (' 160) E EE E 2 EE3010/2002 (' 91)- EE EEE ߁E EEE, DEE EDE߁E EEEE EEEHE E EEE EEEE݁EEE܁EDE E ݁EF EEEHE E, EENS EEEE EEEE߁E EE 6EEX E

13

 

F E EEECEEE EEEEE/font>

 

1.       E 1 EE20 E E3054/2002 (' 230), E E E
ށE

1. ρE EEEEEEEEES EE E EENS EEE EEEE E ES E߁EEEEEEE E E EHE, E EEEāEEEEEE EE߁EEEES @ EE EE, SEEEEE EE ... EEE E EEEEEENS E EE(ex factory) EEEEEEEE EE EEE EEEEEEE (ENEXEE ܁E EEE EE EE E EE EE E. E X E߁EEEEES E E ܁EEE EEʁEEEEEށEE E EEEEEE EE..., EE ߁EEE EE EEEEEEE E EEEEEEE, EE ߁EEE SEEEEE EEE EE E߁EE EDEEHDEEE ܁E EEHE, EEEE ED E E703/1977 (278 ), E E, E E @ E߁E E SE. ́EE EEE EEEE, SEEEEE EE ܁EEE EEʁEEEEEށES E ߁E EEEEE E E, E EE , EEEEEE ܁EEE݁E E߁E EEE EEEXED.

2.           E EE20 EE3054/2000, E E, S E EE EEEEEEE NES E EE, SEEEEE EE ܁EEE EEʁEEEEEށE

3.           ԁE݁E EE E EE 3 EE2 EE3335/2005 (' 95), E E, E ށE: ́EE EEEEE EE ESEEEǁEEHEEE EE, SEEEEE, ܁EEE EE ʁEEEEEށEEEEE EEEEE ES E߁EEEE EEE EES E ЁEEE EEE EEE߁EEށE EEށEEE E E EEE ݁EEEE ܁EEE݁E.

14

 

E[EE2971/2001 (' 285)

1.          ݁EEEE 1 EE8 EE2971/2001 (' 285) EE EEE E EE E E EE HE EE.

2.          E 9 EE14 EE2971/2001 EEE E EE EE24 E E3468/2006, E ށE

́EEE E EEEEEE EEEEE EE, E, DENE E߁ENEEE EEEE@ EE݁E EE EE ށEށE E... - E߁EށE EEE F EE E ݁E EEE S E 4 ESE E EEDEEE EEEEEEEEE E E EEDEE߁E E ECEE ... - E E ߁E. E E ݁EE E D EE 2, EEE E܁E E E EEEE ߁EE E݁EEEEE E ESEEEE ... -, NEF EEEEF ESE, EEEE@ EENS EE EE EEEEEE E EEEE EE ߁EEE E..., ߁E EE, SEEEEE EEEEE ߁EE߁E ЁEE EEԁEE, E܁EE ݁E EEEE EEEE EEEEE EEE EE T EEEEE E. EE EE EE E ݁EEEE EE(2) EEEEE ݁EE ݁EE EEEE EE ߁E EE݁EEEEE EE

3.       14 EE2971/2001 EEE 10 ށE

10. ρE D ESE EEES EEE EE E HE E E, EEEE 6 EE3468/2006.

4.   ԁE EEE 5 EE15 EE2971/2001 E
ށE

E EEEEDE E EEEE... E߁E ... E EEEEE EC EEEށEE EEށEE EEE E ES E E2773/1999 (' 286) EE 11 EE3468/2006 (' 129).

15 ݁ED

1.        EEEE EE EEށEށE E... - ..... E ށE EEEEE EE @EEE ESE, DEENEE EESE (30) EEE EEEE E@ EEEEEE߁E ݁EE EEށE

2.        ŁEE߁E E EށE EEEE EEEEEށE EEEEE EEENS EED ESE [EE E EEE EEEE݁EEEE EEE EށEE E ESE E EEEEEEEE 1 EE4 EE 3468/2006, E EEEEE EE 11 EE2 ESE [EE E E EEE .

3.        EE EEށEށE E... - ..... EEE EEE EEE E.... E EEEE ... EEEEEEށEESށEŁE߁EE EEHEE, S E ... EESE(15) EE E ESE EEE܁EE EEEE E E E... EEE݁E E ܁EEE EEʁEEEEEށEE@ EEE EE EE EEEE߁E (20) EEE EEE 2 EE3 EE3468/2006 E EEEEE EE 2 EE2 ESE. E݁EEE EE ށEDEEEEEEށE EE E... EEED ESE [EE EEE݁EEEEEށEE ..., EEEE EEDEE E (4) EDEE E E SE.

4.        E... - ..... EEE ߁EEEށEEEEE߁EEEEEE (....) EEE EEE E...., E E E߁EE... E E EEE E 3 , E EE @ E܁EE߁E ܁EEE ... E݁EEEE ... EE EEEEEEEEE EEEEEE...., EE EE @ EE E E ߁E݁EE EE ... ... S EEE܁E EEE EE E ED ESE [EEEEEN, ߁E@ EEE@ EEDEEEEE EEE E E E EEE E.... , E EE EEENS EE݁E E ...

5.        ρE߁EE E S E 3 E܁E E E܁E C E EE(2) EDEEEEE/font>


 

EEE EE 3 E ... ρE ݁EEEE E߁E E E܁EC EEENS EED ESE [EEEES EEEE ߁E @ E.... E E E܁E C, E݁EEE, E E@EEE ESE, EEF .... E݁E EށEEE EEEEEEEEE EE E CE ށEށE E... - ....., EEES E E...... E (4) EDEEEEE EEEEE 3 E ... EEEE EEEEEE EE EށEE EE EEEEEE EEE:

E E E܁EEE E EށE E݁EEE E E EEEEEEE EE EE TEEEEEEEE EEE EEEE EEށEEEEENS EEF EE E .... E E E EEށEE ށEE

E EE@EEE ESE [EE ށE EEE

EE ށEE@ E ށE EE E E E EE(2) EEEEEEE @E EE 3 ESE [EEE ... E EE, E EE߁EEEEE EEEE ... E.... E݁EEEEEE E E

EEEE... - EEE EE EENS E..., E EEEE ݁E E EEEEE EE E... E E݁EEEEށE E E E@EEE ESE DE E E݁EEEE E E ܁EEE EEʁEEEE EށEEEEE EE EE 3 EE1 EE3468/2006, E EEEEE 1 ESE [EE EEDEE @ E EE߁EEE E EE

EE ݁EEEEE E ܁EEE EE ʁEEEEEށEEEE :

E E EE... - EEE EEEE,

E E , E EEE EEEE@E EEE E, EE EEEEEށE ށE E , EFE EE 100 KW. EE E EEEE ށE EE S EE@EEE , E EEE E E EEEށEEށE

E E E(2) EEEE E ESE [EE E EEEES EEEEEEEE EށEށE ܁E EEE EEEE EE4 EE3468/2006 (129 ') E E E 2 E 11 ESE [EEEEEEEE ݁EE E ... EEEE 8 EE3468/2006 E E E 3 E 13 ESE [EE

E E EEEށEEE, EEEEEEDE EEE EEEEEEE

7.        EE ށE E߁EEE @ E@ EEE ESE @ E E E@E E EE EE EEށE ށE E... -, EEE E E݁EC EE ߁E E @ EEEEEEE EE 1 EE28 E E3734/2009.

8.        ́EEEF E E 7, E C E E@EEE ESE [EEE E EEE EEEE E EEEE EE 1 EE2 EE28 EE3734/2009. E E EEEEFEEEE E EEEEEEEE E EE..., EE C EDEE EE EE EEEE ED EE4 EE5 EE8 EE3468/2006, E EEEEE ESE [E.

9.        ́EEEF E E 8, 11 EE3468/2006, E EEEEE 4, E 1 ESE [EE EEEDEEEEE EEC ... -, EEEE E E EEށEE EEE.

10.   EE߁E E ... EEށEށE E... - ..... E N EEEEC EEEEE, EE E EEEEEEE E E ݁E E ݁EE E EE 2 EE58 EE998/1979, E EE... EE EEF E ݁E EEEE EEED.

11.   ŁEE߁E E E ݁E EE EE EEEEށEE... - ..... E N EEEEC EEEEE, E EEEE EE... EEEE EEED EE3468/2006, S E ED ESE [EEEEE ݁E EEEEEEEEDE EE...

12.   ŁEE߁E E EEE S E ED E E EE@EEE ESE [EE

13.   EEE E݁E ... -, E EEEEE E E@EEE E SE [EE S EED E[EE.

14.   ρE E EES EE EE 5 EE27 E E3734/2009, E߁E @ E EEEF EEEށEE EEEEE(3) EEEE E ESE [EEE EEE EEE/font>

܁EEE EEʁEEEEEށE E E EE, EEEEE݁ED @ DEE݁E EEEEEE.

15.   ցE߁EEE EށEE... - E E E ... EEEEEEE E(E EE 1 EEE 3 EE3468/2006 EE E E ... EEE EEE ߁E EEE EEEE݁EE E ށE EE@EEE ESE [EE E EES @ E܁E E EE EEEE EE E 16 EE8 EE3468/2006, E EE E EE 2 EE3 ESE [EE

16.   E E EEE, E E@EEE ESE [EE E ... EEEEFE E E EEE E E EEE߁E (E EE 1 EE3 E E3468/2006, EEE EE E E E EEE@ D EE 2 EE27 EE3734/2009, ES E ... EEEE ED E SE [EE EEE EENE E E܁E EEE(2) EEEE E ESE.

17.   E E@E EE ESE EE܁EEE ށEށE EEEE݁EE. ŁEE߁E E EE EE EEEENS E EE߁E EES E ..., EEE H (6) EEE E EEE EE EE(E EE 1 EE3 EE3468/2006, E EEEEE EE 1 EE2 E SE [EE EEEEEEE E EEE E EE F E... E E E EE߁E (E EEE EEE. EEF EE EE 6 EE6 EE3468/2006, EEE E 6 ESE [EE EEEEEEEE E EF , EEEEށEEENS EEE E EEEEE 7 EE6 EE E E EEEEFE DEFEEEE FEEEENE߁E, EEE EEE EEEEEށEEE E EEE EE EEEEE @EEEEEE EFEށE

E ŁEE߁E E EށEށE EE EES EEE߁E EE EEEE E, ES E ... E , E ED ESE [EE EN E ߁E ށE EE

 

16 EDED


 

E @EEE E[EE EEE HE EEE F E߁E D ESE E E ݁E EEEEE߁EN .

 

17 @EEE

 

EEE SE [EEEE E E E E , eetos

 

 


 

 

.   51 / 6 / 2010

E ˁE߁E E (E75 E 1 EE)

 

 

E[EEE߁E ܁EEE EEʁEEEEEށEREE E@DEEE EEEE E EށEEށEEE܁E D ݁E EE E ߁E ܁EEE EEʁEEEEE.

 

 

́EED EEENE߁E, EEEEEE ߁EE @DEEE (... -), EEE E ... - E EEE EE EE. EE@:

 

.E E EEE EEE EEE E E E EE߁EEE߁EE E EEE EށEށE, E... -

E ES, EE E2020, E HE EE, E Ebr> ߁E2009/28/ (EEL, 140/2009) E EE E
EEE... -
                                                                                                        
( 1)

 

2. ES ݁E EEEE ߁E݁EE EE ށEށE E... - EEށEǁEEE EEEE EEE(.....). EE E @ES: () E ݁EE EE@EFEE (EEށEE E () E () EE), (ii) EEEEE ށE (iii) EEEE EEށE(30 EDE 24 EE) E EEEE E@ E E, EE @ E E ށEEE.

E EEEEEE EށE EE... - EEE E E܁EEEENEE EEEEEEE E ..., E E EEE EEEE EEEE E.

E EE EEE܁E E 15% EEEENEEEEEށEE EENE@ E NEE EEE ߁E EE, EE.

E DS EE EEEEEE EE EEEE ECS E EEEE ށED E EE EށE EEEEEEEށEEEEE E.

( 2)

 

3.E @EES () EE EEEEE EE ES ŁE߁E EEHEEEEE () EEEE EEEE ݁EEE ށEށE E . (E @ EEE ށE EHEEEFE EށE EEFEE EEE, E S @DEEE E ܁EEEEEʁEEEEEށEEE ݁EEEEE).

E S E E EE E EE S EE EE݁EE E .

E E EEEE EEEE EE ށEށE E... - ..... E ߁EE... - E߁E ܁EEE EEʁEEEEEށE [ށE EE() ߁E]

E EEE EEE ܁EEE EEbr> ʁEEEEEށE EEE EEEEEEbr> ES E EEE (), E
EE EEE EC, E EEEE߁E EEbr> EށEE... - E S E E Ebr> ށE ԁE E EEEE@EXEbr> EEEEE EE EE Ebr> E40 EE2773/1999 EEE .., E EEEEEbr> ES.
                                                                                                                                     
( 3)

 

4.      ES ݁E E : E    SEEEECEEEEށEE... - EE

E ԁE EEEE EE EE E, EEEE E @E E, EEE EC EށE EEEEEEށE ށE E.

E ݁EEED EE8 EE9 EE2941/2001 (E EE EEEEE E EEEE.) EEE E@EN EE

E ԁE EEFEE EށEEEbr> E E C EE                                                       ( 4)

 

5.E E E߁E (20) E @ E EE EEE EEE EEEށE E EE EE. E EEEE EށE EEEE EEE EEEށE , E E25 , E @ EE ށE E E EE E݁E (10) , E @ E E܁EE݁E (10) , EEEE ށEށE EEEEEEE E߁E (20) . E @EEEEE EEEE ށE EEE (E E EEE E ށEށE E... - ..... E E E EEEEE E ߁E EE (ii) EEEEEEE EEE. EE EE EE EF EEEE EEEEE EEE E E EEES ߁EEE E.

E EEEǁEEEEE EE@ EEEEEEEEE EE E LPG, SE EE ܁EE EEE, EE E E ށEEDEE߁EE EEEEE.

E ́E EEE ܁EEE EEʁEEEE EށE EEEF EEEEEEEEFE E E EށE E EE EE EE @EE EEE EEEEEE(), E EEEF EEE EE E݁E݁E

E EEEE EEE, E EEE E E݁EEE EEE , EEEE E EE EE EE C EE CN ߁E.

. EEEEE EEEENEE
܁EE EEEEEE EEEEEbr> E EE S ́E E߁E ߁E
(....) ́E E ߁E E EEEE
E EEEE EEEEEEEE
                                       
( 5)

 

6.E EEEEEE EE ށE EEHE E߁E EE(E E E. ́EE EEE܁EEE ߁E ށEESށEŁE߁EEEEEށE E EEEE, EE ݁EEEEEEN EEE EF EE. E S E EEEEEEEE EE

E ́E E EEE E ݁EE E E D EE3468/2006 E E EEEEE EEEE E.

E ́EEEE, E EEEE E EEށE, E EE EE EEEE݁E E EEE EEE E EEށEEEEEE E EEE EC EE ߁E, E ܁EE EE, EE EE EE܁EEEE
EEEN EE EE.
     
( 6)

 

7.E EEEEEEE E E E ݁E EEE ށE E ށE ... - EE (ށE E E E EEEEEށE EEE ށE).

E EEE EEEEEEE E EEEEEE E߁E EEE E E EE EEEށEEށEE E܁EǁEEEE (...... ) E EEEEE EE ρEEE EEE߁EE EE E ES E EEE

E @EEEEE ENEE EEEEEEEE@EN E ݁EE EE@ : () ЁEEEEE 1% E E ..., EEEEEEށE E... - EEEEE ށEEEEEE EEEE E EEEEEEE@E݁EE... EE E EEE @EENEE E ... - (ii) ЁEEE 0,3% E E ..., EEEEEEށE E... - EE݁EEE ߁E EށEEEEEESE (). (iii) ԁEEE EEE E80%, E ... EE, EEEEEEE EEEE @EENEE E ... - EEE E20% E ... E E, EE EEE EE EC EE E E ߁E.

( 7)

8.            S D EEEEE EE
EEށEEށE EEEE ܁E:

E ES E EEE E EEE܁E E, E ... -, E EE EE EEށEEށE EE߁EEEE E E EEEEE EEEEE EE E EEEEEHE EE

E EE@ E EE... - EE
E݁EE EEE HE E EEN
EEEE E݁EEE, EEEEE E݁Ebr> EEEEE EEE EEEE
E EE.
                                                                                                 
( 8)

 

9.            ES ݁E EE ... -
EE@:

E EEE E ЁEEEE E EE E, EENS EEE EREEE EE EE E EEE @EE EEE E EEE ... -


 

15 E/font>

 

 

E EEEEE... -, EENS EEEN ܁E@ E@ HE, EEE, E ܁EEEEEEEDEEEEE ES E EЁEEEE E EE E EE... - ŁEEE, E E EE... -, DEEEE E EEREEX E ߁E.

E S D EE ЁE߁E EE E EEE EE ... - E E EE EEEE, E E܁EEE EE EE.

E E EEEES E ށE EE EEEEEEE܁EEEEE ށE EEE... - E E ށE EEEEEE EE E ES E ށEEE EEEEE ܁E E݁EEEE E E ށEEE EEEE EEE ' E EEEES , E ށE EEEEEE E EEN @ E(1%) E[EEE EEEEXE EENENE, EEEE E.

E EEE EEEE EEEEEEbr> EFEEEEEEEE , E Ebr> EEEEށEE߁EEEEEEEREЁEE.
E EE EEEEE݁EEE EE E EEEbr> ܁EEE EEʁEEEEEށE @ E Ebr> EEEEEE EE݁E
                                     
( 9)

 

10. S D EE 3661/2008, EE݁E E EEEEEEEE. EEEE ܁E:

E @NS E EE E E EE EE.

E EEEEEE ށE EEEEEEEENEEE EE E E E EEE ށEE ށE, DE E EEE(ށE DE EN EEEENEEEDEX E1.000 EE).

E/font>.) , EE EE , EE EEE E, EEE EEE ED EE ށE, E60% E E. @EEEށEE E E EE

) EEEEEE 31-12-2019, EENEEE EEE@ EEEE ENE EEEE EEEEE E ށE ށE E S ... - E EEE EE߁E EEEEEE EE E/font>

>S2

 

EE E@ E EEE31-12-2014.

E @EEE EEEE[EEEE E EE H EEEEEN XENEEE DEEE1.000 EE EE, EEEE E.

E S ܁EE݁E E EE EE (E EEE EE EEE EH EEE݁EE EEE EE EEE@EENEE EE.).

. ES ݁E EEEE EE݁E EE ) EEE E ݁EEEEEE ) ES EE E EEEE EEEEE݁E EEEE݁EE EE E ܁E S ށE EEEEE E EE ߁EEE EEEE EEE EE, EEE ߁EEEEE EEEE ) EEEE EEE EE E@ EށEEE EEE EE E, E EE EEEEEE EE EE, E, E@ E ܁EEEEEE EE EE, E߁EEEEEE EށE, EEEEEEE߁EE EE.

ii) SS E ݁EEEEEE E ށE EEEEEEEEE EE( E , EE EE EE E E܁EE, ߁E EE.)

́EEEEEEES ށE EEEEEEEEE E EEEE E EEEEEEEE E E EށEEށEEEEEE iii) EEEE E EE݁EEEE E SE(150) , EE EEE߁EEE EEEEE߁E EE E(100) , E EE EE ԁEX EEEE... EEES ݁EEE ߁E EށEEEEEESE (). E E EE EEXE EEE EEE , E܁E E E SE(150) , E݁EEE . ԁEX EEEE@ EEEE EEE

) @E ߁EE (....), EEEEEEEEEE 4 EE6 E[EE3818/2010, E E E ߁E EEE.

E EE@ EE E E E E C (...), EE EE EEEEEEE EE EE... - EE E EEށEED EE 3661/2008. EE

i)       EEEE E EEE, E܁EEES
E E EE EE E EEEEE EE
EEEE ́EE E EEE ES, EE ܁E, Ebr> EEE EE E܁EE, E HEEE EEEbr> EEE HEEEEEE, EEEEbr> EE , EEEށEE EEE EE E
EENEE EEE EEE EEEEEE, E
E EEE EE EEE EEE E
EE܁EE EE.

ii)      EE@ E E EEEEE E݁EEbr> E EE@EXEEEEEEE ߁Ebr> ߁E EEEEЁE EE (.....
..), ܁EEE߁EEE߁E EE ԁE݁E E EEE
S, EEEE EEEED.

Hi) ߁E E EE E܁E E ... E ݁EE , E , E@ EEE EEEށEEEE EE EEEEE܁EE݁E EE EEE E EEE ES E EEE

iv) EE E܁E E E߁E, E E݁E EEE E, EEEE@EXEEEE E E EEEE߁ES ݁E E EE߁EE ԁEށEE߁EE(...).

E ݁EE EE E ݁E EEEE E Ebr> EE @E@ E EEEEEEbr> E݁EEEEE E EEEEE ,
E
EDEEE ED E E3 EE2 Ebr> EE2724/1953 EEEE7 EE440/1945 (݁EEEEbr> EEE EE E߁E݁EE EE.) EE
F EEEEEEEEE ݁E EE
ށEEEEE EEEE[EE E
EEEEEEE EEE EEEEEE
E݁E
                                                                                                                              
( 10)

 

11.E S 20 EE3468/2006 EEEES EE:

i)      DEE߁E ܁EEE EEʁEEEEbr> EށE EށE߁EFECE EE... -
X ߁EEE R, EE EE
EE, E ށE ԁEE ... - ER
@DEEEEE@EE EEE
E ܁EEE EEʁEEEEEށE

ii)    EE܁EF E E... - EE .....

Hi) ԁEEEEEE EE E ށEE EEEEE ES HEF E ߁E EE@EEE EE [EE

^S4

 

iv) EE݁EEEEEE E EEEE EEEEE EXEEX EEE EE E E EREEEށE, E E E EE߁EEEHEE EHEEEEE EEE E E߁E E EE EE E E, E EEEE ρE ݁EEEEEE E EEEEHEE E܁E E...., EEEEE EEEEDE EEEENEށEE... -

E EE@, EEE E EHS E EX EEE, EEEE, E ݁EE E EXED, E EE߁E, EEEE EE߁E EEEEE EE E EE ߁E(3) , E @ E߁E(3) EE .

) EEEE E E EEE... -, EEށEE EEEEEE E ߁E... -, E EE߁E. EEX E ܁E E EEE ܁EEE EEʁEEEEEށE EE EEEDEE5.000 EE50.000 , ܁E E E EE EEEEEEEEE. ́EEEEEEEE EE @ E, @ EEEE EEEDEEE EE@ EE ߁EEށE, EEEEEE @݁E݁E.

vii) EEEށEE EE E... -,
E ߁E... -, EE E EEցE߁EEbr> E߁E, ENEFEEEEEށEށE
(...).
                                                                                                                                           
( 11)

 

12. S - EEENS E݁ED E ݁E. EE@ EE ܁E:

E @ES EEEEENS EE E 2 E E3468/2006.

E E EE E... EEEEEE@ EEE E E, EEE ܁E EށEށE E... - EE..... EX E E... E EE ES E EEE߁EEE E݁EEE߁E EE.

E @EE EEEE ݁E EEEE, EENE@ EEEEEEEE... - ..... E ... -

E EEE9 EE27 EE3468/2006, EEEEEE EE EށE EEE... -, EE E20,1% E EEEށE EE E2010 EE E29% EE E2020.

E S EE5 EE15 EE2773/1999 EEEE E݁EEށEE E߁E

i)      DEEEE(2) (EE1-12-2011), E@ Ebr> , @ E E EE E EEbr> EEEEEEށE EFE EEEEbr> EE ށEށE 150 MW, E EEE
EEEEEEE1-12-2011 (E1-12-2009 EE
ށE).

ii)    DE EE ENEEEEEEbr> X EE EENEE EFE 100.000 MW
EEEE EEE EEE EE߁E E 1-7-
2011. E EE EE߁EE E1-7-2011 EE E1-
12-2011, EEDEE , E EEE E1-
12-2011, EN @ ݁E E70.000 MW
EEEE EEE (́EEEEED EEbr> ENEE 70.000 MW EEEE
EEEE@EEEEE EE EE 1-7-2009,
EEDEE , EE E @EEE EE
E1-7-2009 EE1-12-2009, EE1-12-2009 @ E
55.000 ).

iii)   DE SE(5) , E EE E
EE߁E[E߁E(3) EE ށE], EEE EEbr> ENEE

. E E F E, EEEEEEE߁E ... - ENE E EEE EEEN EEEE EEEE EEEEEÉEEEEE܁EʁE[E E EEE E.

E NS E D EE 33 EE ցEE ݁EFE EEEE E E2859/2000 EEEES EE:

i)          EEENEE EEEEEE EEbr> E EEEC EEEEEbr> EE EE E D E EEbr> EEEFESEEE EE E݁EEE Ebr> EE, EEEEE EC EEbr> ށE ށEEE ߁E E ..
E , EEEE EEES EE2773/1999.

ii)         فE C EE E ED EX
E S EEE DEEE܁E E EEEE
EEEEE2773/99, EEE E EE EE
EC EE ށE ށEEE
߁E E .. E ..

E EEE E EE܁EEŁEށE E( ..), EEEEE 14 EE 1730/1987, E EE ˁEE EEE ށEEށEEE܁EǁEEEE ( ..) E 40 EE 2773/1999. ԁEEEX E, EEE EEE߁EEE EEEE ܁EE E߁EEE ES E EEE

E EE@ EEEE .., E E ܁EE E C, HEEEEEEEEE EEE EEEEEEEEEES ' E ߁E EEE @ @EEEEEE E ELEEE E1 EE2860/2002 (E @ EEEEEEN E EE' ʁENE ЁE߁E FE.

E S E E 2 EE3 EE8 EEE 333/2000 (E E ..) EEE݁E E E .. ( EE߁E), EE X E5% EEE E EE߁E, EE EEEE ݁EEEE E EEDE 5%.

. EDEEEE EEE EEEEEEEE EE E .. EEEE EE E@E EHEEEE ށEE ʁENEEEށEE@E ENEEEEށE E߁EE .. EE E߁E EEEEEEEE߁EE EEEEE܁E , EE EENEEE EEEE E...

. EEE EEEE EEEEEEEEE E ED EE [EE EEE E E @ EE E EE 10 EE34 EE3734/2009, DEEE31-12-2012. [́EEX EEEEEE߁EEEށEށE (...) ߁E (20) E EEEE E߁E EENEEE E EE E E E ߁E 30-6-2010].

. DE 1 EE3175/2003 EEEEEE E EEEEEEEEE EEE EEE E70C EE 300 E, EED E, EEEE݁E EEEEEDEE E E ܁E EE EEED EE3175/2003.

. EEE EEE EE ЁE߁E EE E EEE, EEEE EEE EEEEEEE(2) , EE@EEE EE [EE EEE EEEE EEE EEE EE HE ݁EE EEEE ܁EXEEE E݁EEE E HE, E EE. E EEF EEEEED EE EEE ߁E EEE, DEE EDE߁E E߁EEE EEEHE E, E E E ( 12)

 

13. XEEES EEE ܁EEE EE ʁEEEEEށE E߁EEEEEE EE EEEEEEEEEEEEEE EEEES EEE (ށE S EN E EE, SEEEEE), EE.

( 13)

 

14. S EEEEENS D EE2971/2001 E EE EEEEE E E E EES : (i) E E EEEEEEEE E E EEEE

(ii) E߁EEEEEEEE EEEE
EEEEEEEEEEށEށEbr> E... -, EE.
                                                                                                  
( 14)

 

15.E S EEEED.

E @EEEEE@EEE EE [EEbr> EEE HE E F E߁E D
EE E݁E.
                                                       
( 15 EE16)

 

16.    EE@EEE EE [EE     ( 17)

 

   Enbsp;  E[EDEnbsp;  D   EES      EE EENEE EE

.      EEE EEE. EEEEE

1.                  EF 52.000 EEEEE E EEEE EEEE E... - ( 11)

2.                  EF EE:

E F EEEEEEEEEE EE EEEEEE ( 6 E2)

E ܁E EEEE EEEEE ( 10 E8)

 

3.            EEF F E @ EEE

E EށEE E EE, EEEHE EF EEE ܁EEE EE ʁEEEEEށEEE݁EEEEEE EE ށEށE E . ( 3 E2)

E EށEEEE EށEE E E EEEEE EEEEEEE E 26.400 E/font>( 10 E8)


 

E EEE EN E ߁EE EE EEEEE EE ( 11)

4.                  EF 50.000 EEEE EE EHE EEE E EE߁EEEEE E... - ( 11)

5.                  EE E E EEEE EE ݁EEEE E EE ߁EEEE EC E EEE ( 12, E15,16), EEEEEE EE [.

6.                  EEE[E FE 182.000 EEEEE:

E E ށEE (22.000 ) ( 11)

E E ܁EFEށEE EE (160.000 ) ( 11)

 

7.            EEF E EE:

E EE EE EEEE EE E EC EށE EEEEEE ށEށE E... - ( 4)

E F FENE E EEEEEE EEEE ށE ( 5 E2)

E EE EE EE EE EEE E܁EEEEEEE ( 6 E 6)

 

8.            CEEEF E EEE E߁EE:

) EEEEE EEEE EEEEE EEEEEEE EE, EEEE EEEE EE E E EEEEE EE݁EEEEށEEEE ( 10 E9)

ii)    EEEE݁EE ( 10 E8)

 

 

EEEEE C.

 

CEEEF E @ EE () E EE E EE EEEEE EE EE ... - ( 10 E9)

(ii) EEEEEEEEEES E E...... ( 12 E18).

. E EEE E... E E (EEEE EEE@ EEEEEEE.

 

E     EE EE 2.500.000 EE:

E E EE ݁EEE EEށE/font>

E ( 7 E1)

E EE E EE EE ݁E E/font>

܁E EEEEEEE ށE ( 7

E3)

E EE E E E EE ݁E E EށE E܁EEE߁E E E݁E EEE E, EEEE EEEE [, ( 10 E9).

 

 

. EEEE E .. (TE ߁EEEEF EEEEEEE.

 

EEEEE EEE EE EE E EEE EE14 EE1730/1987, EEEE EEEE [ ( 12 E 17).

 

 

. EEEE E... (E EEEF EEEEEEE.

 

F 1.700.000 EEE EEE ESE(30) EEEEE EE E E E߁E EENEEE EEEE ... (E 30.6.2010) ( 12 E21).

 

 

. EEEE EE ߁E EށEEEEEЁEEEE () (EEEE EEEN EEEEEEE

1.                  EEE EE E EE EE E ݁E E ER E EE E EEEEEEE ES ŁE߁E EEHEEE ( 3 E1).

2.                  EEF EE EEE: () EEEE EE ݁E E܁E EEEEEEEށE, E EEEEEE E 750.000 E ( 7 E3)

(ii) EEEEEEEXEEEE EEE߁EEEEDEEEEE EE ( 10 E8).

 

3. CEEEEF E EEE E߁EE EEE EEEEEށEE E ߁E ( 11)

 

 

 

. EEEE E/u> (EEEE EEEN EEEEEEE

 

CEEEF E EEE E EEEDEE E EEEE E ߁EEEE ށEށE E ( 3 E2).

 

 

 

. EEEE E/ EށEEE܁EǁEEEE ( . (TEE ߁EEEE E܁E EEE EE ŁEE E E EE 51%).

1.                  EF EE EF E EE EENEE EFE E E NEEE, EEEEEEEEE EEEEEE EEE(2) EE EX EE, ( 12, E13)

2.                  CEEEF E EEEEE EE EE EށEE, E EE E E@ EEE, ( 3 E2)

3.                  EEF EEE EEEEE: (i) EE EEEEEE E EEEEEEE E߁E ( 7 E2), (ii) E EEEEFE E܁E݁EE E EEEE EE, ( 12 E17)

4.                  CEEEEF EEEE E@EEE EE E... ( 12 E18)


 

. EEEE .... .... uti EEEE E.

 

CEEF E @ EށEEE E܁EE EEE E EEEE E ( 5 E/font>.8).

.

( 75 E 3 EE)

 

E ߁E [EEREE E@DEEE EEEE EEށEEށEEE܁E D ݁E EE E߁E ܁EEE EEʁEEEEE.

 

 

ED EE[ENE NE߁E EES, EE EENEE EE

 

ɷ      EEE EEE:

 

EEEEE

1.                  EF 52.000 EEEEE E EEEE EEEE E... - ( 11)

2.                  EF EE:

E F EEEEEEEEEE EE EEEEEE ( 6 E2)

E ܁E EEEE EEEEE ( 10 E8)

 

3.            EEF F E @ EEE

E EށEE E EE, EEEHE EF EEE ܁EEE EE ʁEEEEEށEEE݁EEEEEE EE ށEށE E . ( 3 E2)

E EށEEEE EށEE E E EEEEE EEEEEEE E 26.400 E/font>( 10 E8)

E EEE EN E ߁EE EE EEEEE EE ( 11)

 

4.            EF 50.000 EEEE Ebr> EEHE EEE E EE߁EE EEEbr> E... - ( 11

ρE DE EEEE E S E EEEEE

5.            EE E E EEEE EE
݁EEEE E EE ߁Ebr> EEE EC E EEE
( 12, E15,16), EEEEEEEE [

E EEDEE ܁E ݁EE EEE EEE.

EEEEE C.

CEEEF E @ EE () E EE E EE EEEEE EE EE ... - ( 10 E9)

(ii) EEEEEEEEEES E E...... ( 12 E 18).

F EE EE ...

. EEEE E... E E (EEEE EEE@ EEEEEEE.

E      EE EE 2.500.000 EE:

E E EE ݁EEE EEށE/font>

E ( 7 E1)

E EE E EE EE ݁E E/font>

܁E EEEEEEE ށE ( 7

E3)

E EE E E E EE ݁E E EށE E܁EEE߁E E E݁E EEE E, EEEE EEEE [, ( 10 E9).

E EEDEE ܁E ݁EE Espan lang="el"> ...

. EEEE E .. (TE ߁EEEEF EEEEEEE.

EEEEE EEE EE EE E EEE EE14 EE 1730/1987, EEEE EEEE [ ( 12 E17).

E EEDEE ܁E ݁EE E .

EEEE E... (DE EEEF EEEEEEE.

F 1.700.000 EEE EEE ESE(30) EEEEE EE E E E߁E EENEEE EEEE ... (E 30.6.2010) ( 12 E21).

F E E E S E EEEE E D ށE

. EEEE EE ߁E EށEEEEEЁEEEE () (EEEE EEEN EEEEEEE

EEE EE E EE EE E ݁E E ER EEE E EEEEEEE ES ŁE߁E EEHEEE ( 3 E1).

EE E E܁E ݁EE E.

. EEEE E EށEEE܁EǁEEEE ( ..) (TE ߁EEEE E܁E EEE EE ŁEEE E EE 51%

EF EEEF E EE EENEE EFE E E NE EE, EEEEEEEEE EEEEE E EEE(2) EE EX EE, ( 12, E13)

F E E E

..

 

. EEEE .E/font>... .EE/font>.. un EEEE E

CEEF E @ EށEEE E܁EE EEE E EEEE E ( 5 E8).

F E E E S EEEEEEEEE .
́EEEEE EFEE@DEEE () E EEE EEށEE


E݁EEEEEEEEEEEE E EE

 

2010 NEEEE ( - )

... - ӻ

-

- -

-

- ́EEE E EE: , EEE/font>

- - 2010, ́EEE 2010 E EE EEEEEE݁E

, - ́EEEE EE: E EEE EE , EE - , EEE , E E݁E, ݁E E ݁E   E EEE EE , EE . , EE EE EEEE HE[E, -
 

EEEEE E, EE EEEEEE E@EE݁EE݁E EEEHEE EEENE EEE@ EE ށE. EE݁EE EE E

 

 

EEE

EEE E/span>

 

E EFEEEEEEE@E݁EE EEE߁EEXE EE EEEECE E E EE

 

ЁEEEEEEEEEEXE E E

E݁E

 

 

- EC

 EE E

 

 

--

ЁE EE ߁EE E E݁EEŁE EEE

ԁEE߁E  

 

 

@ EED;


E EEE E EEE

ЁE EE ߁EEEEEEEEbr>
E SEEEEEEEE E "E E"

EEEEEEEE EށEEEEE EE

* EE EEEE F EEEE E EE EEbr/>
F
: 210 4314133
Fax: 28210 58014

E E
݁E& E݁ES E email EE EEE EEE E. E @E@ EEE E E EEE E EX E E߁EEENE

EE/font> ށE/font>

EEE EEE NEEEE ށEEE@ E
1. E@E WATT EE ށE EEE ( ߁E V, E, EEE.. )
2. EEE @ 24E( . 4 ETV, 5 EE EE
3. EEEE ( . EN EE E@ - E EE)
 4. E E EE ( EN EEE EN @ EE)
5. E EE@ EE E ߁EEEށE E E߁E EE E EX
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

EEE/span>

EEECEE/font>

Green peace, , Helapco

EE, EE, , PHOTOVOLTAIC, EE, EE, ,EEFE/font>

 

EEE/span>

EE S

ЁE EEE/a>

 ... @ EEE EEEEDEF!

Copyright 1999 - 2012 eshops.gr powered by Greek-Internet-Services